زنجيره توليد لبنيات در چهارمحال و بختياري تكميل شد

شهركرد- ايرنا- مديركل تعاون روستايي چهارمحال و بختياري از تكميل زنجيره توليد محصولات لنبي با جمع آوري، ذخيره و ارسال براي فرآوري روزانه 60 تن شير خام حمايتي اين استان بدون دخالت واسطه خبر داد.

جان محمد الهياري روز شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: اتحاديه دامداران استان با همكاري دستگاه هاي اجرايي متولي با پرداخت يارانه به صورت غيرمستقيم به دامداران موجب تكميل زنجيره اين ماده لبني پرمصرف شده است.
به گفته وي چهارمحال و بختياري به عنوان يكي از قطب هاي توليد شير و گوشت هم اينك 3 درصد شير كشور را توليد مي كند.
مديركل تعاون روستايي چهارمحال وبختياري، ميزان توليد روزانه شيرخام استان را 650 تن اعلام كرد و گفت: سالانه 238 هزار تن شيرخام در اين استان توليد و روانه بازار مصرف مي شود.
الهياري از ارسال بيش از 50 درصد از شيرخام توليدي استان به استان هاي همجوار خبر داد و افزود: با حمايت دولت از دامداران مشكلي در توليد و فرآوري اين محصول در استان وجود ندارد.
مدير تعاون روستايي چهارمحال و بختياري همچنين از افزايش 10 هزارعضو جديد در تعاوني هاي روستايي، زنان، كشاورزي، منابع طبيعي و آبزي پروري اين استان در دولت تدبير و اميد خبر داد و گفت: هم اكنون تعداد اعضاي تعاوني هاي روستايي به 90 هزار نفر در 192 تعاوني رسيده است.
به گزارش ايرنا 40 درصد از از جمعيت 947 هزار نفري چهارمحال و بختياري در مناطق روستايي و عشايري ساكن هستند.
6199/6021