خدمات رساني شهرداري سنندج به شهروندان الكترونيكي مي شود

سنندج - ايرنا - سامانه (افزونه) ميز خدمت الكترونيكي در راستاي ارتقاي رضايتمندي شهروندان و طرح تكريم ارباب رجوع، بهبود و اصلاح روش هاي ارائه خدمات به شهروندان در شهرداري سنندج راه اندازي شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، رئيس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري سنندج روز شنبه در حاشيه راه اندازي اين سامانه به خبرنگاران گفت: دستگاه هاي اجرايي بر اساس ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري ملزم به استتقرار سامانه ميز خدمت شده اند و بر همين اساس اقدامات لازم در زمينه راه اندازي سامانه ميز خدمت الكترونيكي در شهرداري را در دستور كار خود قرار داديم.
كامبيز باقري با تاكيد بر اينكه سامانه (افزونه) ميز خدمت الكترونيكي به صورت آزمايشي راه اندازي شده است، افزود: اين سامانه قابل دسترس از طريق وب و دستگاه هاي ارتباطي قابل حمل هوشمند خواهد بود.
وي اظهار داشت: تجميع خدمات و استقرار ميز خدمت به مراجعان اين امكان را مي دهد تا در كمترين زمان ممكن با ارائه مدارك و مستندات مطالبات و تقاضاي خود را با سهولت پيگيري كنند.
رئيس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري سنندج تاكيد كرد: بر طرف كردن شبهات در فرآيند ارائه خدمات از جمله برگزاري مناقصه و مزايده، فراخوان، قوانين و مقررات شهرسازي، لوايح كميسيون ماده پنج و مصوبات شورا، قوانين بالادستي و بخشنامه هاي صادره جهت اطلاع رساني به شهروندان از جمله مواردي است كه در اين سامانه ثبت مي شود.
وي يادآور شد: از ديگر اطلاعات ثبت شده در سامانه ميز خدمت مي توان به نظام مندي مقررات ساختماني، راه اندازي كتابخانه ديجيتال براي همكاران، سامانه بهينه سازي پرداخت عوارض، پيگيري پرونده شهرسازي براي مراجعان و ارائه حكم كارگزيني براي دسترسي كارمندان است.
باقري در ادامه كاهش هزينه ها، افزايش سرعت در انجام امور و رضايتمندي شهروندان را از مهمترين اهداف راه اندازي سامانه (افزونه) ميز خدمت الكترونيكي اعلام كرد.
وي اضافه كرد: ميز خدمت الكترونيكي اين امكان را به شهروندان مي دهد تا تمام استعلامات و انجام فرآيندهاي بين دستگاهي مورد نياز براي ارائه خدمت، قابليت ارائه و تحويل خدمت به ارباب رجوع را به صورت الكترونيكي انجام دهند.
رئيس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري سنندج ابراز اميدواري كرد با تامين زير ساخت هاي مورد نياز از جمله فيبر نوري فازهاي بعدي ميز خدمت الكترونيكي راه اندازي و زمينه ارائه همه خدمات به صورت الكترونيكي براي شهروندان فراهم شود.
شهر سنندج مركز استان كردستان با 500 هزار نفر جمعيت با سه ناحيه شهرداري اداره مي شود.
7348/9102