نماينده سراوان: ‌نقشي در تنظيم مقاله علمي نداشتم

زاهدان - ايرنا - محمد باسط درازهي نماينده مردم سراوان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص سرقت علمي منتسب به خود بيانيه اي صادر و اعلام كرد نقشي در تنظيم اين مقاله نداشته است.

به گزارش روز جمعه ايرنا در بيانيه محمد باسط درازهي آمده است: پيرو انتشار مطلبي مبني بر منتسب نمودن مقاله‌اي به اينجانب در رسانه‌ها به استحضار مي‌رساند اينجانب و ساير اساتيد همكار هيچ گونه نقشي در تهيه و تنظيم آن مقاله نداشته و نويسنده مسئول، دانشجو است كه بنده از منابع مقاله و تهيه و تدوين مطالب بي اطلاع بوده ام اگر چنانچه خطا و اشتباهاتي صورت گرفته مي بايست دبيرخانه مسابقات كشور چين كه فرصت بررسي مقاله را داشتند به چنين موردي رسيدگي مي كردند.
رشته تخصصي بنده ارتباطي با مقاله مورد نظر نداشته و فقط كار ترجمه مطالب از عهده بنده بر آمده است و طبق تصوري كه برخي از دانشجويان دارند و قوانين شركت در مسابقات آنان به اجبار اقدام به درج نام اساتيد و همكاران در مقاله خود به عنوان نويسنده مي كنند تا اساتيد به عنوان كمك و همراه بتوانند در مسابقات همراه آنان باشند.
براي پذيرش مقاله در هر ژورنال و استفاده و ارائه مي بايست در حيطه تخصصي خود به اين كار اقدام نموده تا بتوان از مزاياي آن استفاده كرد و مقاله مذكور طبق قوانين كشورمان داراي ارزش و اعتبار علمي يا ISI نيست تا بتوان از آن رزومه سازي و بهره‌برداري كرد و مقام مربوطه در مسابقات در بخش پرواز ربات به تيم رباتيك تعلق گرفت و مقام بهترين مقاله به تيم كشور ديگري اهدا شد و هم اكنون اين مقاله جزو مقالات حذفي و تاييد نشده است.
اين خطاي غير عمد پيش آمده توسط دانشجوي مربوطه كه بي شك ايشان را از جوانان مستعد، پرتلاش، و با استعداد مي دانم كه متاسفانه در اثر نداشتن همكار متخصص، عدم وجود رشته مربوطه در دانشگاه، فاقد بودجه لازم براي شركت در مسابقات، نبود وقت كافي در تهيه مقاله، بي تجربگي و اولين تجربه ايشان براي شركت در مسابقات خارجي بروز چنين خطاهايي دور از انتظار هم نبوده و گرفتن چنين ايراداتي از دانشجويان مي بايست درست و منطقي و در جاي خود صورت مي گرفت، نه بعد از گذشت پنج سال و در جهت بهره‌برداري سياسي و تخريب؛ تهيه چنين مقاله اي قطعا نه از روي عمد بلكه بخاطر مسائل ديگر اتفاق افتاده است و وظيفه ما در مواجهه با اين موارد اين است كه دانشجو را به درستي راهنمايي كنيم نه تخريب و دروغ فرافكني و پيش داوري قبل از بررسي دقيق علل وقوع اين اشتباه توسط نهادهاي مربوطه.
يك جواني از دورترين نقطه محروم كشور(سراوان) به دور از امكانات دانشگاهي و تجهيزات مربوطه با داشتن علاقه شديد به علم رباتيك اگر از روي ناآگاهي در تجربه اول مرتكب خطايي شد اين نبايد ابزاري شود براي بهره‌برداري هاي سياسي و تخريب چنين دانشجويان فعال و پر تلاشي.
همچنين بنده در هيچ همايش داخلي ديگري اجازه نشر اين مقاله را ندادم و اگر جايي منتشر شده اين كار توسط دبيرخانه همايش و غير قانوني و بدون اجازه بنده صورت گرفته است.
در شرايط فعلي به سادگي فريب فرافكني‌هاي افراد فرصت طلب و بدخواه جوانان را نخوريم تا از كوچكترين اشتباهات جوانان براي رسيدن به مقاصد شوم سياسي خود بهره ببرند.
3213**6081