پنج هزار و 500 تن ماهي خوراكي در خراسان رضوي توليد شد

مشهد- ايرنا- مدير شيلات و امور آبزيان سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت: از ابتداي امسال تاكنون حدود پنج هزار و 500 تن ماهي خوراكي سردابي و گرمابي در اين استان توليد و برداشت شده است.

محمدرضا مهديزاده روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين مقدار شامل بيش از چهار هزار و 500 تن ماهي سردابي و حدود هزار تن ماهي گرمابي مي باشد.
وي با بيان اينكه پارسال 10 هزار و 362 تن ماهي خوراكي در اين استان توليد شد اظهار داشت: پيش بيني مي شود امسال با توجه به افزايش قيمت ماهي و استقبال پرورش دهندگان ميزان توليد ماهي خوراكي در استان از مرز 11 هزار تن عبور كند.
وي گفت: حدود 80 درصد توليد ماهي استان ماهي سردابي از نوع قزل آلاست و توليد ماهي گرمابي بيشتر در شهرهاي كلات، درگز و قوچان انجام مي شود.
مهديزاده افزود: 67.9 درصد توليد ماهي استان در استخرهاي ذخيره كشاورزي انجام مي شود و علت آن هم كم بودن رودخانه و شرايط پرورش ماهي در آبهاي موجود است.
وي اظهار داشت: هم اكنون يك هزار و 257 استخر كشاورزي توليد ماهي گرمابي و 270 استخر توليد ماهي سردابي در اين استان وجود دارد.
وي گفت: سرانه مصرف ماهي در اين استان 6 كيلو و 300 گرم در سال است كه با فرهنگ سازي مي توان اين ميزان را افزايش داد.
استخرهاي پرورش ماهي در استان براي 750 نفر به صورت مستقيم و سه هزار نفر به صورت غير مستقيم اشتغال ايجاد كرده است.
7496 / 6053