ملي گرايي و فرهنگ پژوهي تقابلي با دينداري ندارد

سمنان- ايرنا- رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان با اشاره به اين كه برخي در پي امنيتي كردن بحث هاي ملي، تاريخي و فرهنگي كشور هستند، گفت: قراردادن دين در مقابل مليت و فرهنگ پژوهي اشتباه بزرگي است.

به گزارش ايرنا، احمد همتي شامگاه پنجشنبه در آيين اختتاميه چهارمين همايش قومس شناسي در فرهنگسراي كومش سمنان، افزود: مليت و دين جامعه ايراني نه از نظر عقل و نه نقل، تناقضي با هم ندارد و ما تناقض ايجاد مي كنيم.
همتي تصريح كرد: تضعيف دينداري و ضعيف شدن وطن دوستي كه مصاديق آن به وفور وجود دارد، نتيجه اين اقدام است.
رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان با اشاره به حضور سفير فرانسه در تپه هاي تاريخي ميرك در جنوب سمنان در تابستان سال گذشته، خاطرنشان كرد: غربي ها بيشتر به تاريخ كشورها اهميت مي دهند و نتيجه منطقي اين تفكر اين است كه آن ها از ما جلوتر باشند، كما اين كه هستند.
وي ابراز داشت: پيشتازي غربي ها از ايرانيان به علت پاس نداشتن ارزش هاي ايراني توسط خودمان است.
وي افزود: عده اي كج فهم يا كم فهم، برداشت هاي بي ربط از مسائل دارند و در نتيجه كشوري داريم كه راحت به نقطه ثبات نمي رسد.
همتي گفت: كارهاي علمي براي شناخت ميراث فرهنگي و تاريخي كشور ابتداي حركت است.
رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان با بيان اينكه ايران تاريخي ديرينه و باعظمت دارد و زماني امپراطوري اول دنيا بود، اضافه كرد: تلاش ها براي دست يابي ايران اسلامي به جايگاه گذشته بايد باشد تا از لحاظ ديني، منطقي، علمي و ادبي به خردورزي آن دوران برسد.
همتي اظهار داشت: اگر كشور به خردورزي كه در ايران باستان و برخي مقاطع تاريخي داشت برسد، دستاوردهاي گذشته را به دست خواهيم آورد و گرنه بايد كماكان تنها از گذشته ها تعريف و تمجيد كنيم.
رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان يادآور شد: ديار قومس را بايد به كشور و دنيا با شيوه هاي گوناگون شناساند تا به نحو احسن از ذخاير و منابع متعدد استان سمنان بهره مند شويم.
وي ادامه داد: بسياري از آثار تاريخي شهر سمنان به شيوه هاي مختلف تخريب شد و يا در حال تخريب است.
وي با اشاره به تصميم برخي ها در گذشته براي تخريب ارگ سمنان، بيان كرد: دليل محكم افراد در آن زمان، نام ناصرالدين شاه قاجار بود كه با تصميم بزرگان روي آن گچ گرفته شد و بعدها اين گچ برداشته شد.
رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان بيان كرد: زماني كه جوياي نام گذاري روز كوروش شدم، گفتند در شوراي امنيت ملي اين بحث بايد مطرح شود، بايد پرسيد مگر اين موضوع چه جنبه امنيتي دارد.
در آيين اختتاميه چهارمين همايش قومس شناسي از مقالات برتر و برگزيدگان اين همايش تجليل و از كتاب فتوگرافي ايالت قومس شامل عكس هاي تاريخي استان سمنان رونمايي شد.
نخستين همايش قومس شناسي در سال 1371 در گرمسار و همايش دوم و سوم آن در سال هاي بعد در دامغان و شاهرود برگزار شد و پس از وقفه 20 ساله، چهارمين همايش قومس شناسي به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان سمنان و با همكاري بنياد ايران شناسي و انجمن ايراني تاريخ در آبان ماه 97 شروع به فعاليت كرد.
9891/6103