7 هزار بازديد از مدارس غيردولتي تهران از ابتداي سال

تهران- ايرنا- رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي با اشاره به نظارت اين سازمان بر عملكرد و فعاليت مدارس غيردولتي گفت: امسال بيش از 6 هزار و 900 بازديد از مدارس غيردولتي تهران صورت گرفته است.

مجتبي زيني‌وند روز سه شنبه در حاشيه گرد‌همايي مؤسسان غيردولتي مناطق 19 گانه تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه آتش‌سوزي مدرسه غيردولتي سيستان و بلوچستان و روند نظارت‌ها در اين استان گفت: بنابر ماده 2 قانون اداره و تأسيس مدارس و مراكز غيردولتي، وزارت آموزش و پرورش و همه معاونت ‌ها موظفند بر مدارس غيردولتي نظارت كنند.
زيني‌وند با اشاره به اين كه نظارت مدارس غيردولتي در طول اين 30 سال بسيار جامع و سختگيرانه بوده است، گفت: رئيس منطقه در هر منطقه‌اي پاسخگوي اتفاقات مدرسه اعم از دولتي و غيردولتي است.
زيني‌وند افزود: همه مسئولان منطقه بايد پاسخگوي مشكلات و مسائل موجود در مدارس مناطق تحت نظارت خود باشند.
وي درباره تعداد مدارس غيردولتي غيراستاندارد گفت: در اين مورد آماري ندارم چرا كه معتقديم همه مدارسي كه در حال فعاليت هستند بايد استانداردهاي لازم را داشته باشند و اين موضوع از طريق سازمان نوسازي تأييد شده باشد.
معاون وزير آموزش و پرورش اظهارداشت: وظيفه ما معرفي مدارس به سازمان نوسازي براي بررسي استانداردهاي استحكام بنا و ساير استانداردهاي لازم است؛ بنابراين استانداردهاي لازم اين سازمان را تمام مدارس دارند.
گردهمايي شوراي هماهنگي موسسان مدارس غيردولتي روز سه شنبه با حضور مجتبي زيني وند معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي، عبدالرضا فولادوند مديركل آموزش و پرورش شهر تهران، علي صنيعي رئيس شوراي موسسان مدارس غيردولتي تهران و جمعي ديگر از مسئولان در خانه معلم منطقه 3 برگزار شد.
تهرام/7245//1348*