3 هزار ميليارد ريال از درآمد بيمه ها صرف كاهش تصادفات مي شود

تهران- ايرنا- دولت در لايحه بودجه 1398 كل كشور پيش بيني كرده است كه سه هزار ميليارد ريال از درآمد شركت هاي بيمه از محل اصل حق بيمه شخص ثالث براي كاهش تصادفات و مرگ و مير ناشي از آن هزينه شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، حجت الاسلام حسن روحاني رييس جمهوري امروز (سه شنبه) لايحه بودجه سال آينده كل كشور را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد كه تبصره ١٠ آن به موضوع شركت هاي بيمه قرار دارد.
بر اساس اين بند و در صورت تصويب نهايي در مجلس، شركت هاي بيمه اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركت ها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به خزانه داري كل كشور واريز كنند؛ وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود.
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركت هاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
همچنين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.
در قانون بودجه امسال، شركت هاي بيمه رقم تعيين شده از اين محل 2 هزار و 750 ميليارد ريال تعيين شده بود.
همچنين دولت در رديف هاي درآمدي لايحه بودجه در مجموع پيش بيني كرده است از محل بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد در مجموع 19 هزار ميليارد ريال درآمد داشته باشد.
اقتصام*2025**2022