مشكلی برای تامین سوخت جایگاه های دزفول وجود ندارد

دزفول - ایرنا - رئیس روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی منطقه شمال خوزستان گفت: دیروز وقفه ای در ارسال سوخت به 2 جایگاه دزفول رخ داد ولی اكنون هیچ مشكلی برای تامین سوخت جایگاه ها وجود ندارد.

اسد میرعالی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این وقفه باعث تاخیر 2 ساعته در تامین سوخت 2 جایگاه صداقت و احمدی شد كه پس از تخلیه بار بنزین باكیفیت در اختیار شهروندان دزفول قرار گرفت.
رئیس روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی شمال خوزستان گفت: در حال حاضر 10 جایگاه سوخت در دزفول فعال است كه جایگاه پایگاه هوایی با میزان 90 هزار لیتر بیشترین بنزین را در اختیار شهروندان قرار می دهد.
وی افزود: تمام جایگاه های سوخت با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند و مشكلی در این خصوص وجود ندارد.
میرعالی درخصوص سهمیه نفت سفید عشایر دزفول نیز اظهار داشت: سهمیه سوخت عشایر طبق درخواست آنها افزایش یافته و امر توزیع با همكاری تعاونی ها در حال انجام است.
وی افزود: هیچ مشكلی در خصوص تامین سوخت عشایر وجود ندارد.
به گزارش ایرنا برخی از كانال های خبری دزفول شایعاتی مبنی بر كمبود بنزین در دزفول منتشر كردند كه تكذیب شد.
7278/3022