تعاون روستايي شيروان يكهزار و 896 تن محصول كشاورزي را خريد

بجنورد- ايرنا- رييس اداره تعاون روستايي شيروان گفت: شركت هاي تعاوني زير پوشش اين اداره يكهزار و 896 تن انواع محصول كشاورزي به نرخ تضميني از كشاورزان را در 9 ماه امسال خريداري كردند.

ذكريا شيرمحمدزاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در اين مدت يكهزار و 244 تن گندم خريداري شد كه عليرغم كاهش بارندگي ها و خشكسالي، خريد تضميني اين محصول نسبت به پارسال 13 درصد افزايش دارد.
وي با بيان اينكه خريد گندم توسط يك مباشر انجام شده است گفت: در مدت مشابه پارسال يكهزار و 104 تن گندم تضميني توسط تعاون روستايي اين شهرستان خريداري شد.
شيرمحمدزاده با اشاره به خريد تضميني مباشرتي ساير محصولات افزود: همچنين در اين مدت 305 تن كلزا به صورت تضميني خريداري شده كه اين ميزان در مدت مشابه پارسال 667 تن بوده است.
رييس اداره تعاون روستايي شيروان در ادامه از خريد توافقي 397 تن ديگر محصولات كشاورزي شهرستان در اين مدت خبر داد.
شيرمحمدزاده با بيان اينكه تعاون روستايي يكي از حوزه هاي مهم و تاثيرگذار در امر خريد محصولات كشاورزي است افزود: در مجموعه شركت هاي تعاوني روستايي ظرفيت هاي مناسبي وجود دارد كه به منظور ارتقاي وضعيت شركت ها و به فعليت رساندن اين ظرفيت ها تلاش خواهيم كرد و انتظار مي رود كه اين اقدامات زمينه را براي حمايت بهتر از كشاورزان فراهم كند.
هم اكنون شهرستان شيروان 27 شركت تعاوني دارد.
شهرستان شيروان با 157 هزار نفر جمعيت به عنوان دومين شهرستان پرجمعيت خراسان شمالي در 60 كيلومتري شرق بجنورد واقع است كه 105 هزار هكتار عرصه كشاورزي و باغي دارد.
7186/ 6042