شركت كنندگان در آزمون پالايشگاه بيدبلند بهبهان تجمع كردند

اهواز - ايرنا - جمعي از شركت كنندگان در آزمون استخدامي پالايشگاه بيدبلند بهبهان روز دوشنبه همزمان با ورود اعضاي كميسيون انرژي به اين پالايشگاه تجمع كردند.

به گزارش ايرنا جمعي از شركت كنندگان در آزمون استخدامي پالايشگاه بيدبلند2 مدت هاست نسبت به آنچه بي عدالتي در نحوه برگزاري آزمون و پذيرفته شدگان مي خوانند، اعتراض داشته و خواستار رفع اين نواقص و ابهامات هستند.
اين معترضان هفته گذشته در جلسه اي با حضور فرماندار بهبهان و مديرعامل پالايشگاه بيدبلند ابهامات خود را در نحوه برگزاري آزمون را مطرح كرده بودند اما به دليل قانع نشدن از پاسخگويي ها به تجمعات خود ادامه دادند.
يكي از جوانان شركت كننده در اين آزمون به ايرنا گفت: جوانان شهرستان بهبهان باوجود استعداد، با معضل بيكاري روبه رو هستند، و با وجود ابهاماتي كه در اين آزمون وجود داشت در آن شركت كردند و اميدوار بودند سهم نيروهاي بومي در استخدام اين پالايشگاه افزايش يابد.
يكي ديگر از شركت كنندگان در اين آزمون گفت بيشتر سوالات آزمون استخدامي از سئوالات سخت كنكور ارشد 95 و 96 بود به طوريكه با مقايسه كارنامه هاي رتبه برتر همان 2 سال نيز مشخص شد كه حتي آنها نيز به تعداد بالايي از سئوالات سخت پاسخ نداده اند.
سعيد محلي يكي ديگر از معترضان با نمايشي خواندن اين آزمون ادامه داد:پيگيري بسياري براي گرفتن كارنامه آزمون و مشاهده درصدها انجام داديم اما از دادن كارنامه هم دريغ كردند و پس از آن تعدادي از جوانان به تهران مراجعه كردند كه در آنجا تنها به آنها گفته شد رتبه شما كمتر از حدمجاز بوده است.
پيشتر فرماندار بهبهان در جمع اين معترضان گفته بود: اعتراضات مستدل و قابل استناد و مطالباتي كه قابل پيگيري باشد را تا حصول نتيجه پيگيري خواهيم كرد.
محمد حري ادامه داد: اولويت ما در بحث اشتغال بكار‌گيري نيروي بومي است و همه تلاش خود را در اين راستا بكار بسته و خواهيم بست؛ طبق آخرين آمار استخراجي از نتيجه آزمون از مجموع پذيرفته شدگان 41.4 درصد بومي شهرستان بهبهان و 29.6 درصد بومي استان خوزستان و 29 درصد غير بومي ، يعني 71 درصد نيروهاي پذيرفته شده در آزمون بومي بهبهان و خوزستان هستند.
بخشي از اعتراضات نيز به سئولات اين آزمون بود كه دانشگاه اميركبير به عنوان مجري برگزار كننده اين آزمون در جوابيه اي نوشته بود: آزمون استخدامي پالايشگاه گاز بيد بلند خليج فارس در تاريخ 29 تير 1397 در سلامت كامل و با كنترل فراوان انجام شد. در اين آزمون تعداد 13هزارو 138 نفر ثبت نام كردند كه حدود 9هزار و 500 نفر از اين تعداد در آزمون مذكور شركت كردند.
بر پايه اين اطلاعيه از اين تعداد هفت هزار و 558 نفر خوزستاني بوده كه نزديك به 60 درصد كل شركت‌كنندگان را شامل مي‌شوند كه با توجه به ضريب امتيازات ويژه 1.15 براي خوزستان و 1.30 براي شهرستان بهبهان امكان پذيرش نيروهاي بومي بسيار بالا است.
اين دانشگاه در پاسخ به اعتراض جوانان مبني بر سخت بودن تمام سئوالات و استفاده از سئوالات كنكور 95 و 96 آورده است: درجه سختي در آزمون‌ها نسبي بوده و بسته به اينكه چه درصدي از سئوالات پاسخ داده مي‌شود و نمودار پاسخگويي سوالات به چه صورت است با الگوريتم‌هاي استاندارد نمره تراز محاسبه مي‌شود.
در ادامه آمده است: كليه اين فرآيندها ماشيني بوده و براي همه شركت‌كنندگان به‌صورت يكسان اعمال مي‌شود از اين رو شركت كنندگان فقط با يكديگر مقايسه مي‌شوند. همچنين لازم به ذكر است كه در اطلاعيه آزمون در سايت شركت منابع آزمون اعلام شده و خارج از منابع مذكور سئوال داده نشده است.
مدير روابط عمومي پالايشگاه بيدبلند خليج فارس پيشتر به ايرنا گفته بود: برخي از اعتراضات به نحوه سئوالات آزمون بود كه دانشگاه اميركبير به عنوان مرجع معتبر علمي كه سابقه بسياري در برگزاري آزمون استخدامي دارد بايد پاسخگوي نحوه طراحي سوالات باشد.
هدايت ا... درخشنده افزود: به معترضان گفته شد كه درخواست خود را به صورت مكتوب به ما ارايه دهند تا مطالبات آنها بررسي شود.
پالايشگاه گاز بيدبلند خليج فارس كه تامين كننده ميعانات گازي است و در شهرستان بهبهان قرار دارد 29 تير امسال براي جذب نيروي كار موردنياز اقدام به برگزاري آزمون در 2 شهرستان بهبهان و كلانشهر تهران كرد كه پس از اعلام نتايج اين آزمون، برخي جوانان بومي بهبهان به نحوه برگزاري آزمون، سئوالات و پذيرفته شدگان اعتراض كردند.
9887/ 6037