توده هواي سرد و مه تا اواخر هفته بر خوزستان حاكم است

اهواز - ايرنا - اداره كل هواشناسي خوزستان اعلام كرد: پديده غالب هواي خوزستان تا آخر هفته جاري، مه و توده هواي سرد است و تا روز چهارشنبه جو به نسبت پايدار بر استان حاكم است.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از اين اداره كل، در 24 ساعت گذشته آبادان با 16.8 و ايذه با 2.2 درجه سانتيگراد به ترتيب بالاترين و پايين ترين دما را داشتند و حداكثر دماي اهواز 16 و حداقل 9 درجه سانتيگراد گزارش شد.
در اين مدت حداقل دما در شهرهاي دهدز به سه درجه و در آغاجاري و شادگان به هفت درجه سانتيگراد رسيد.
به دنبال وقوع پديده مه از يكشنبه شب هفته جاري تا امروز صبح شعاع ديد در بهبهان، حسينيه انديمشك و لالي 100 متر ، مسجد سليمان 200، اميديه 900 ، شادگان يك هزار و اهواز يك هزار و 800 متر اعلام شد.
3004/ 6037