نبود آمار بیسوادان معضل اساسی سوادآموزی خراسان شمالی است

بجنورد- ایرنا- سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی گفت: نبود آمار دقیق از بیسوادان و خوداظهاری افراد در سرشماری نفوس و مسكن مانعی برای برنامه ریزی برای حل مشكل بیسوادی است.

به گزارش ایرنا، محمود ثمینی روز دوشنبه در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی خراسان شمالی اظهار داشت: در طرح سرشماری، اعلام بیسوادی به صورت خوداظهاری ثبت می شود و مدركی دال بر باسواد و یا بیسواد بودن فرد مطالبه نمی شود كه این ایراد است.
وی افزود: فعلا مرجع قابل استناد در زمینه آمار بیسوادان، آموزش و پرورش است و برخی نهادها و ادارات همچون دانشگاه علوم پزشكی، كمیته امداد، بهزیستی و ثبت احوال می توانند در این باره كمك كار باشند.
ثمینی، مسدود نشدن مبادی بیسوادی را از مشكلات و علت های ریشه كن نشدن بیسوادی عنوان كرد و گفت: باید تلاش كنیم تا مبادی بیسوادی و ترك تحصیل دانش آموزان پیش از اتمام دوره ابتدایی مسدود شود.
وی افزود: تلاش های ما برای با سوادكردن افراد در حالی است كه هنوز شاهد بیسوادی و ترك تحصیل دانش آموزان در دوره ابتدایی هستیم.
وی تصریح كرد: باید بخشی از توان و اعتبار مبارزه با بیسوادی، به مسدود كردن مبادی بیسوادی اختصاص یابد كه البته باید در سطح كشور در این باره اقدام شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی با تاكید بر اینكه سوادآموزی متعلق به یك دستگاه و اداره نیست و همه در این زمینه نقش دارند و باید آموزش و پرورش در سوادآموزی تقویت كنیم.

* مشكلات سواد آموزی استان
مدیركل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان شمالی هم در این نشست، احیای شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی را مصداق توجه و همت دولت به سوادآموزی عنوان كرد و گفت: مبارزه با بیسوادی نیاز به عزم و اراده ملی و بستر سازی فرهنگی دارد كه به نظر می رسد در این زمینه ضعیف كار شده است.
محمدتقی آریان با بیان اینكه نبود بستر فرهنگ سازی و عزم و اراده ملی یك مشكل در زمینه مبارزه با بیسوادی است اظهار داشت: جذب، نگهداشت و آموزش بی سوادان باقیمانده به علت نبود انگیزه و سایر مشكلات از قبیل دغدغه های معیشت، مسائل اقتصادی و مالی، بسیار سخت شده است.
وی، پایین بودن نرخ پایداری سواد را از دیگر مشكلات در زمینه مبارزه با بیسوادی در استان عنوان كرد و افزود: برگشت به بی سوادی و از دست دادن مهارت های سواد بویژه در بزرگسالان، یكی از مشكلات است و در این باره نیاز است تا آموزش ها تداوم داشته باشد و سوادآموزان پس از یادگیری ابتدایی، رها نشوند.
مدیركل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان شمالی گفت: كمبود اعتبارات متناسب با اهداف و برنامه های مصوب، توقع استخدام در آموزش دهندگان برون سپاری از دیگر مشكلات است.

* ارتقای باسوادی پس از انقلاب
سرپرست اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالی هم در این نشست بر لزوم انسداد مبادی بیسوادی در استان تاكید كرد.
عباس سعیدی اظهار داشت: درصد باسوادی در گروه سنی 6 سل به بالا در این استان بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسكن 83.3 درصد است كه این رقم در مقایسه با چهل سال گذشته 43.3 درصد رشد دارد.
وی افزود: میزان باسوادی زنان استان در این مدت 51.4 درصد و مردان 35.4 درصد ارتقا یافته است.

* 126 برنامه در هفته بزرگداشت سوادآموزی
معاون سواد آموزی اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالی هم در این نشست گفت: برگزاری حلقه های كتابخوانی، طرح خواندن كتاب با خانواده و حلقه های كتاب از جمله برنامه های ما برای پایداری سواد در فراگیران است.
مهدی مودی اظهار داشت: 126 برنامه همزمان با هفته بزرگداشت سوادآموزی در استان اجرا می شود.
بر اساس این گزارش، طبق سرشماری سال 95 شمار بیسوادان در گروه سنی 10 تا 49 سال این استان 39 هزار و 214 نفر ثبت شده است اما در سامانه سوادآموزی 9 هزار و 89 بیسواد در این استان بیسواد هستند.
استان 863 هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق كشور واقع است.
7185/ 6042