20 كارگر زندانی فولاد اهواز آزاد شدند

تهران- ایرنا- نماینده ویژه وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در پیگیری پرونده واحدهای تولیدی مشكل دار از آزادی 20 كارگر زندانی فولاد اهواز خبر داد.

كریم یاوری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهارداشت: برحسب دستور ویژه وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای پیگیری آزادی كارگران زندانی رسیدگی به وضعیت كارگران زندانی فولاد اهواز ادامه دارد.
وی افزود: تاكنون 20 نفر از كارگران زندانی فولاد اهواز آزاد شده اند و 10 كارگر زندانی این واحد تولیدی كه به دلیل اعتراض های صنفی بازداشت شده بودند نیز تا پایان هفته آزاد خواهند شد.
نماینده ویژه وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در پیگیری پرونده واحدهای تولیدی مشكل دار تاكید كرد: براساس دستور وزیر نباید اعتراض های صنفی كارگران به موضوع امنیتی تبدیل شود.
پیشتر فرزانه زیلایی وكیل مدافع تعدادی از كارگران گروه ملی فولاد اهواز با بیان اینكه اتهام برخی كارگران بازداشتی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است، به خبرنگار ایرنا گفته بود: مقرر شده تعدادی از كارگران بازداشتی با تبدیل قرار بازداشت به كفالت آزاد شوند.
وی با بیان اینكه پرونده ای در شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشكیل شده است، اعلام كرده بود: قرار است تعدادی از كارگران با تبدیل قرار بازداشت به كفالت آزاد شوند كه متاسفانه بر خلاف قانون به صورت كلی اعلام كردند فیش حقوقی كارگران گروه ملی فولاد را برای كفالت نمی پذیرند. در این خصوص درخواست كتبی حدود 20 كارگر متقاضی از معاون دادستان هم نتیجه‌ای در بر نداشت.
اقتصام**9454**2025