توانمندسازی روابط عمومی ها در سایه تلفیق تجربه و دانش

سمنان - ایرنا - روابط عمومی در هر سازمان، پل ارتباطی میان مدیریت با بخش های درونی و بیرونی محسوب می شود و تعریف استاندارد در انتخاب و توانمندسازی مدیران روابط عمومی در سایه تلفیق دانش و تجربه، راهكار عملكرد مطلوب این واحد راهبردی و اثرگذاری هر چه بیشتر آن است.

به گزارش ایرنا، دوره كنونی عصر بمباران اطلاعات است و روابط عمومی به عنوان یك نهاد ارتباطی در دستگاه ها یكی از بخش های تاثیرگذار در معرفی هر مجموعه محسوب می شود كه برای عملكرد مطلوب نیازمند توانمند شدن است.
تامین زیرساخت، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، تعریف وظایف كاری و پرهیز از انتصاب سلیقه ای، از راهكارهای توانمندسازی روابط عمومی ها است.
به گفته كارشناسان، فقدان ساختار خوب و قانونمند، فقدان آموزش و كمبود نیروهای متخصص و كارآمد از چالش های حوزه روابط عمومی است.
به باور صاحبنظران، فقدان تعریف استاندارد و معیار برای انتخاب فرد در جایگاه روابط عمومی و فقدان تعریف روابط عمومی در مشاغل حاكمیتی و نگاه سلیقه ای مدیران در انتخاب فرد مدیر از دیگر چالش های حوزه روابط عمومی برشمرده می شود.
روابط عمومی نقش مهم و كلیدی در معرفی دستاوردهای یك سازمان دارد اما هنوز این بخش در كشور جایگاه واقعی خود را پیدا نكرده و مسوولان به اهمیت جایگاه روابط عمومی پی نبرده اند.
به اعتقاد حاضران در میزگرد ایرنا، برای عملكرد خوب روابط عمومی باید زیرساخت ها فراهم باشد و مبنای انتخاب روابط عمومی شایسته سالاری و براساس ضابطه باشد.
تحصیلات صرف دانشگاهی مرتبط با روابط عمومی گره گشای مشكلات این حوزه نیست و برای حل چالش ها باید شخص در كنار تحصیلات دانشگاهی، تجربه كاری داشته باشد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان سمنان میزگردی با عنوان «آسیب شناسی حوزه روابط عمومی» با حضور رضا هوشمند عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی كشور، حمیدرضا خدایی راد دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان، مهدی عرب عامری مدرس دانشگاه و سعیده سادات قدمی كارشناس ارشد روابط عمومی برگزار كرد.

** چالش های ناشی از فاصله گرفتن دوره های علمی- اجرایی
عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران گفت: آسیب شناسی حوزه روابط عمومی باید از جنبه نظری یا دوره دانشگاهی و هم چنین از منظر عملیاتی و كار اجرایی بررسی شود.
هوشنمد افزود: چالش های حوزه روابط عمومی ناشی از منفك شدن و فاصله گرفتن دوره های علمی با كار اجرایی است.
وی ادامه داد: علم نظری، جایگاه روابط عمومی را بسیار بالا عنوان كرده و روابط عمومی را سخنگوی سازمان می داند اما در عمل این طور نیست.
به گفته وی، در سراسر كشور حوزه روابط عمومی به دلیل نبود شناخت در حوزه نظری و عملیاتی دچار مشكل است و روابط عمومی ها عملكرد مطلوبی ندارند.
هوشمند، عملكرد نامطلوب افراد گمارده شده در مسوولیت روابط عمومی را از دیگر دلایل بی توجهی مسوولان به این حوزه اثر بخش عنوان كرد و ابراز داشت: عملكرد مطلوب روابط عمومی راهكار معرفی اهمیت جایگاه آن به مدیران است.
وی اظهار داشت: روابط عمومی از نظر محتوایی با رسانه نزدیك است و این 2 مكمل یكدیگر هستند اما بین مدیران رسانه ای و روابط عمومی فاصله وجود دارد.
وی تصریح كرد: نبود تعامل مناسب بین روابط عمومی و رسانه به دلیل نبود شناخت كافی مدیران روابط عمومی از رسانه و عملكرد ضعیف در اطلاع رسانی و كم اهمیت شمردن ارزش زمان در انتشار و انعكاس خبرها از مهمترین معضل های حوزه روابط عمومی است.

**روابط عمومی جریان ساز باشد
عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران گفت: در عصری كه فناوری، سرعت، دقت و صحت خبرها حرف اول را می زند، برخی مدیران روابط عمومی هنوز الفبای نوشتن خبر را آگاه نیستند.
هوشمند خاطر نشان كرد: مدیران روابط عمومی به جای منفعل بودن باید جریان ساز باشند اما اكنون اگر روابط عمومی توانمند باشد تنها پاسخگو است و نگاه جریان سازی وجود ندارد.
دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان نیز گفت: روابط عمومی فرایندی از كار یك سازمان است كه فلسفه، هدف، عملكرد و خدمات تولیدی یك سازمان را به مشتری معرفی می كند.
خدایی راد افزود: روابط عمومی، نقش مهمی در معرفی هدف سازمان به جامعه دارد و پل ارتباطی بین مردم و دستگاه اجرایی است.

** تامین زیرساخت شرط عملكرد مطلوب روابط عمومی
مدرس دانشگاه گفت: روابط عمومی، رشته و علمی است كه غربی ها از زمان گذشته به صورت دانشگاهی به آن پرداختند و اكنون در كشور زیرساخت ها به منظور عملكرد مطلوب روابط عمومی فراهم نیست.
عرب عامری با بیان این كه افكار عمومی و روابط عمومی 2 عامل اثر گذار بر یكدیگر هستند، افزود: مهمترین معضل حوزه روابط عمومی ها مربوط به فقدان آشنایی مدیران روابط عمومی با مفهوم ارتباط است.
به گفته وی، مدیران روابط عمومی مهارت، معنا و جایگاه ارتباط را درك نكردند و اگر مهارت ارتباط درك شود بسیاری از چالش های حوزه روابط عمومی حل خواهد شد.
وی اظهار داشت: مدیران روابط عمومی كمتر به كسب آموزش و تبحر لازم و اصل ایجاد ارتباط و تاثیرگذاری اهمیت می دهند و همین موضوع منشاء چالش های این حوزه است.
عرب عامری خاطر نشان كرد: در عصر فعلی روابط عمومی تنها نهادی است كه می تواند اهداف سازمان را محقق كند.
مدرس دانشگاه تصریح كرد: اكنون مدیران به اهمیت جایگاه روابط عمومی پی نبرده اند و باور عمومی نسبت به اثر گذاری و اهمیت روابط عمومی شكل نگرفته است.

** فقر آموزش مشكل روابط عمومی هاست
كارشناس ارشد روابط عمومی نیز در این میزگرد با بیان این كه روابط عمومی نقش مهمی در معرفی سازمان دارد، گفت: روابط عمومی، بخش بی پناه در دستگاه های اجرایی است.
قدمی، وجود مشكلات ساختاری، فقر آموزش و فقدان نیروهای كارآمد و متخصص را از چالش های حوزه روابط عمومی عنوان كرد.
وی ادامه داد: تا زمانی كه ساختار خوب، قانونمند و ارزشمند برای روابط عمومی در سازمان تعریف نشود، نیروی متخصص و توانمند نمی تواند خوب عمل كند.
وی با اشاره به این كه برخی توانمندی ها اكتسابی و برخی فطری است، ابراز داشت: فرد گمارده شده در جایگاه روابط عمومی باید ابتدایی ترین موارد ایجاد ارتباط را آگاه باشد و خجالتی و كم رو نباشد.
قدمی تصریح كرد: روابط عمومی باید افكار عمومی را اقناع كند و مردم توقع انعكاس درست خبرها را دارند.
وی اضافه كرد: مدیران روابط عمومی بحران را در آغوش می گیرند و عملكرد خوب در چنین شرایطی موجب مطرح شدن سازمان می شود.
وی اظهار داشت: فاصله روابط عمومی با مدیران سازمان بیانگر وجود چالش در حوزه روابط عمومی است.

**جای خالی روابط عمومی در مشاغل حاكمیتی
كارشناس ارشد روابط عمومی در ادامه خاطر نشان كرد: مدیران روابط عمومی در جایگاه خود باید 2 نقش را ایفا كنند.
وی، داشتن برنامه راهبردی برای پیشبرد اهداف سازمان را یك نقش و انعكاس نظرات مخاطبان به سازمان و هدایت عصاره نظرها به سمت چشم انداز سازمان را دیگر نقش روابط عمومی عنوان كرد.
وی یادآور شد: راهكار توانمند سازی روابط عمومی، آموزش و تامین زیر ساخت هاست و اكنون در كشور، روابط عمومی جایگاه خوبی ندارد.
قدمی بیان كرد: روابط عمومی در دستگاه های اجرایی كشور جزو مشاغل حاكمیتی نیست و همین موضوع موجب دلسردی مدیران روابط عمومی می شود.

** ملاحظه های سیاسی چالش دیگر روابط عمومی ها
دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان گفت: چالش حوزه روابط عمومی باید از دید كلان بررسی شود.
خدایی راد افزود: نظام اداری كشور بیمار است و در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت كه بدنه دولت و دستگاه های اجرایی عملكرد خوب داشته باشند.
وی با بیان این كه اقتصاد كشور دستوری است، اظهار داشت: كشور از نفت به عنوان یك منبع خاص كسب درآمد می كند و همین موضوع عامل بی رغبتی به پاسخگویی در كشور است.
خدایی راد ابراز داشت: وضعیت ساختاری دستگاه های اداری مطلوب نیست و در چنین شرایطی نباید انتظار عملكرد مطلوب از روابط عمومی داشت چرا كه متاثر از وضعیت فعلی است.
وی اضافه كرد: طبق اصل 44 قانون اساسی باید بخشی از وظایف دولت برون سپاری شود اما این قانون به صورت صحیح و كامل اجرا نشده است.
دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان گفت: برآیند داده ها حاكی از آن است مدیران روابط عمومی در هر سازمانی كه با مردم سر و كار دارد و مردم توقع پاسخگویی دارند عملكرد بهتری دارند.
خدایی راد خاطر نشان كرد: روابط عمومی متاثر از سیاست كاری كلان كشور است و برای بهبود وضعیت روابط عمومی باید دیدگاه از سطح كلان تغییر كند.
وی، فقدان توجه و علاقه مدیران به پاسخگویی و داشتن ملاحظه های سیاسی و مجموعه ای از عوامل ساختاری را از جمله چالش های حوزه روابط عمومی در استان سمنان و در بیشتر استان های كشور عنوان كرد.
دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان گفت: روابط عمومی در كشور جایگاه واقعی خود را پیدا نكرده و در برخی دستگاه های اجرایی، روابط عمومی شغل جانبی محسوب می شود.
عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران نیز گفت: معرفی سازمان در گرو تعامل و نزدیكی فكری مدیران دستگاه های اجرایی با روابط عمومی است.
هوشمند افزود: برخی مدیران مجموعه های خصوصی و دولتی فقدان شفافیت را عامل ماندگاری می دانند و محافظه كاری و پرهیز از حرف زدن را رویه كاری قرار داده اند.
وی تصریح كرد: مدیران روابط عمومی یك بازیگر با 2 نقش هستند و باید در آن واحد مدافع سازمان در پیشگاه مردم و هم مدافع حقوق مردم در سازمان باشد.

**روابط عمومی ها با كمبود نیروی كارشناس مواجهند
عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران گفت: 2 نقش داشتن روابط عمومی وظیفه ای سخت است و این وظیفه سنگین همانند بازی شطرنج با خود است.
به گفته وی، اهداف سیاسی مانع شكوفایی روابط عمومی می شود و باید شرایط به گونه ای فراهم شود تا این جایگاه كمتر دستخوش مناسبات و اهداف سیاسی قرار گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران گفت: تنظیم استاندارد خبرها و ویراستاری خوب اولین گام در جهت عملكرد مطلوب در حوزه روابط عمومی است.
به گفته وی، روابط عمومی با كمبود نیروی كارشناس مواجه است و حذف عنصر آموزش به عنوان ركن اساسی در روابط عمومی، این جایگاه را با چالش روبرو كرده است.
هوشمند تصریح كرد: خبرها در كسری از ثانیه اتفاق می افتد و ضرورت دارد مدیران روابط عمومی برای عملكرد مطلوب در مواقع بحران، آموزش دیده و كاربلد باشند‌.
وی اظهار داشت: مدیران روابط عمومی اكنون كاربری اطلاعات و اطلاع رسانی را نمی دانند و به دلیل كاركرد نامناسب و نامطلوب در جایگاه روابط عمومی، مدیران دستگاه اجرایی وظیفه دیگر جدا از روابط عمومی را به آنها محول كرده و 2 شغله می شوند.
هوشمند ابراز داشت: وظیفه سازمانی روابط عمومی به راس نزدیك است اما برای آن هدف تعریف نشده و همین عامل منشاء چالش ها در این حوزه است.
به گفته وی، افراد متخصص برحسب اتفاق در مسند روابط عمومی قرار می گیرند و معیار و استانداردی برای به كارگماردن افراد در جایگاه روابط عمومی وجود ندارد.

**تعریف استاندارد در تعیین مسوول روابط عمومی
عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران، تعریف معیار و شاخص برای انتخاب مسوول روابط عمومی را گامی در جهت بهبود وضعیت حوزه روابط عمومی و عامل مانع انتصاب با نگاه سلیقه ای عنوان كرد.
وی یادآور شد: اكنون در حوزه روابط عمومی تخصص مطرح نیست و همین موضوع باعث بروز برخی مشكلات در دستگاه های اجرایی است.
هوشمندی بیان كرد: تحصیلات دانشگاهی در كنار تجربه اثرگذار است و مدیران روابط عمومی برای موفقیت در جایگاه خود باید علم و تجربه را در كنارهم داشته باشند.
وی خاطر نشان كرد: افراد تحصیل كرده، صاحبنظر و تجربه دانشگاهی دارند اما در عمل مهارت اجرایی ندارند و لازمه موفقیت تلفیق تجربه با دانش باشد.

**روابط عمومی دچار عارضه رابطه است
دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان با بیان این كه بافت جامعه دچار عارضه رابطه جایگزین ضابطه است، گفت: این جایگزینی، منشا مشكلات و ناكارآمدی نظام اداری است و بر همین اساس روابط عمومی در كشور جایگاه خوب ندارد و دیدگاه خوب هم وجود ندارد.
خدایی راد افزود: تحصیلات مرتبط با حوزه روابط عمومی خوب است اما باید قبول كرد تحصیلات مرتبط نمی تواند به تنهایی هنر ارتباطی و جایگاه روابط عمومی را بهبود بخشد.
به گفته وی، صرف تحصیلات دانشگاهی در حوزه ارتباط اجتماعی نمی تواند ضامن عملكرد مطلوب روابط عمومی باشد.
خدایی راد، سواد رسانه ای، ویژگی های شخصیتی فرد و تحصیلات دانشگاهی را از عوامل مهم موفقیت در جایگاه روابط عمومی مطرح كرد.
دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان گفت: 88 درصد روابط عمومی های استان تحصیلات غیرمرتبط دارند و غیرمرتبط بودن تحصیلات نمی تواند عامل مهم و منشا چالش های حوزه روابط عمومی باشد.
وی افزود: به كار گماردن فردی كه تحصیلات دانشگاهی در زمینه ارتباطات اجتماعی دارد در یك سازمان كه كارتخصصی انجام می دهد نمی تواند پاسخگو باشد.
خدایی راد خاطر نشان كرد: روابط عمومی متاثر از فرهنگ یك جامعه است و هجوم مردم به شبكه های اجتماعی و فضای مجازی نشان از وجود مشكل در حوزه ارتباطات و گفت و گو است.
وی ادامه داد: مدیران روابط عمومی هم به واسطه تاثیرپذیری از جامعه در حوزه برقراری ارتباط ضعیف هستند.

** روابط عمومی ها نیازمند تلفیق آموزش و تجربه
مدرس دانشگاه گفت: تحصیلات مرتبط دانشگاهی در حوزه روابط عمومی لازم است ولی كافی نیست و علاقه در موفقیت مهم است.
عرب عامری افزود: در دانشگاه های استان سمنان رشته روابط عمومی تدریس می شود و در حدود یك هزار نفر در مقطع كاردانی و كارشناسی از دانشگاه های این استان در رشته های مرتبط با روابط عمومی دانش آموخته شدند.
وی ادامه داد: حدود 95 درصد دانش آموختگان در رشته روابط عمومی در كارهای غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول به فعالیت هستند.
وی تصریح كرد: برخی روابط عمومی ها، نگرش سیاسی رسانه ها را نمی شناسند و این موضوع شایسته مدیر روابط عمومی نیست.
عرب عامری خاطر نشان كرد: اكنون در برخی رسانه ها نگاه تجاری حاكم شده و رسانه حكم روابط عمومی ادارات را دارند و به جای مدافع حقوق مردم بودن، ویترینی برای معرفی سازمان ها هستند.
به گفته وی، خبر حق اجتماعی است و نباید خبر تبدیل به تجارت شود.
مدرس دانشگاه، استفاده از ظرفیت انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مشاوره فكری، برگزاری دوره های حین خدمت را از راهكارهای تقویت روابط عمومی عنوان كرد.
دانش آموخته كارشناسی ارشد رشته روابط عمومی گفت: عملكرد مطلوب در حوزه روابط عمومی ربطی به تحصیلات دانشگاهی مرتبط ندارد، چرا كه اكنون بین علم دانشگاهی و درس ها و بخش های مربوط به فعالیت عملی فاصله وجود دارد.

** به روزنبودن دروس دانشگاهی در رشته های ارتباطات
دانش آموخته كارشناسی ارشد رشته روابط عمومی بیان كرد: روابط عمومی متناسب با شرایط و وضعیت امروز جامعه نیست و مباحث آموزشی قدیمی و منسوخ شده است.
قدمی افزود: در كشور تنها 2 دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران رشته مرتبط با حوزه روابط عمومی را به صورت تخصصی و كاربردی در مقطع كارشناسی ارشد ارائه می دهند.
به گفته وی، بیش از 30 سال است كه بخش ها و منابع درس های تعریف شده در رشته های مرتبط با روابط عمومی در مقطع دانشگاهی تغییر نكرده و دروسی كه تدریس می شود كاربردی نیست و در كشور تنها دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به به روز رسانی منابع درسی در رشته مدیریت رسانه متناسب با نیاز جامعه كرده است.
قدمی تصریح كرد: روابط عمومی كار ترغیب و اغنای افكار عمومی را انجام نمی دهد بلكه تبلیغات سیاسی و هدایت افكار را بر عهده دارد كه هدف اصلی آن نیست.
وی ادامه داد: براساس علم ارتباطات، روابط عمومی وظیفه ترغیب افكار عمومی به صورت فراگیر را بر عهده دارد.
وی خاطر نشان كرد: روابط عمومی نباید انتظار تمجید داشته باشد و باید به منظور افزایش كارایی و بهبود عملكرد از سوی خبرنگاران مورد نقد قرار بگیرد.

** چالشی به نام ارتباط دوسویه روابط عمومی با رسانه
به گفته قدمی، برقراری تعامل و ارتباط تنگاتنگ بین رسانه و روابط عمومی راهكار تولید محتوای رسانه ای، برجسته سازی و معرفی سازمان است.
دانش آموخته كارشناسی ارشد رشته روابط عمومی گفت: برای تعامل بهتر بین رسانه و روابط عمومی ضرورت دارد خبرنگاران ساماندهی شوند و مشكلات نشریات مكتوب حل شود.
مدرس دانشگاه نیز گفت: روابط عمومی باید به رسانه با دید همكاری نگاه كند و نگاه ابزاری و رقیب نداشته باشد.
عرب عامری افزود: روابط عمومی برای برجسته سازی اهداف و دستاوردهای خود به رسانه نیاز دارد، اما اكنون تعامل بین روابط عمومی و رسانه ضعیف است.
دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان گفت: روابط عمومی در تعامل با رسانه دچار مشكل است و این مشكل ناشی از ضعف بینش است.
عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران گفت: بلدنبودن آداب معاشرت 2 حوزه رسانه و حوزه روابط عمومی را دچار چالش كرده است.
هوشمندی افزود: زمانی می توان از رسانه و روابط عمومی انتظار كاركرد مطلوب داشت كه لوازم مورد نیاز برای تولید محتوا در اختیارش باشد.
وی ادامه داد: رسانه و روابط عمومی به دلیل مشكلات آسیب پذیر هستند و برای عملكرد مطلوب این 2 حوزه باید در گام اول مشكلات حل شود.
7342/7408/6103