6 هزارو500 تن گندم ذخيره درخوزستان از استاندارد خارج شدند

اهواز -ايرنا - معاون شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهار گفت:6 هزار و 500 تن گندم ذخيره در سيلوهاي روباز خوزستان كه بر اثر باران و رطوبت دچار آسيب شدند،بر اساس اعلام شركت بازرگاني دولتي ايران خارج از استاندارد اين شركت هستند.

به گزارش ايرنا احمد حسيني روز يكشنبه در كارگروه آرد و نان خوزستان در سرسراي استانداري بيان كرد: 12 هزار تن گندم ذخيره شده در سيلوهاي روباز خوزستان بر اثر بارش باران و رطوبت دچار خسارت شدند كه از اين ميزان 2 هزار تن كسر وزن، 6 هزار و 500 تن خارج از استاندارد شركت بازرگاني دولتي ايران، و سه هزار و 800 تن نيز كه كيفيت خود را از دست داده اند براي ارسال به خارج از استان حواله شدند.
وي گفت: بخشي از 6 هزار و 500 تن گندم آسيب ديده غير قابل است و از معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي اهواز تقاضا كرديم بخشي كه قابل استفاده را مشخص كند تا براي احشام استفاده شود.
مدير تعاون روستايي خوزستان نيز بيان كرد: تعاون روستايي امسال 800 هزار تن گندم از كشاورزان خوزستان خريداري كرد كه 75 درصد كل توليد اين استان است.
مهدي سياحي افزود: 12 هزار تن گندم در سيلوهاي روباز استان بر اثر بارش باران و مشكلاتي كه در حوزه حمل و نقل براي ارسال اين گندم ها به وجود آمد آسيب ديدند.
وي گفت: متاسفانه بسياري از انبارهاي خوزستان غير استاندارد هستند.
7158/ 6037