كارگاه آموزشي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در انديكا برگزارشد

اهواز-ايرنا- كارگاه آموزشي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با موضوع جلوگيري از خودكشي، پيشگيري از طلاق و تحكيم خانواده توسط بخشداري انديكا در اين بخش برگزار شد.

كورش حاجت پور روز يكشنبه در حاشيه اين كارگاه به خبرنگار ايرنا گفت: يكي از راه هاي كاهش و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آموزش و فرهنگ سازي است.
وي افزود: آسيب هاي اجتماعي يكي از تهديدهايي است كه خانواده ها و جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد و آشنايي با انواع آسيب هاي اجتماعي و راه هاي پيشگيري از آن نقش مهمي در كاهش اين تهديدها دارد .
بخشدار آبژدان ادامه داد: با گسترش علم و تكنولوژي و استفاده بيشتر افراد جامعه از فضاي مجازي لازم است آموزش هاي استفاده بهينه و آسيب هاي اين فضا نيز مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت:در اين كارگاه آموزشي كه بيش از 60خانواده حضور داشتند استادان دعوت شده آخرين يافته هاي پژوهشي انجام شده در حوزه آسيب هاي اجتماعي و راههاي پيشگيري را به شركت كنندگان ارائه كردند .
بخش آبژدان حدود 81روستا دارد كه 40روستاي آن داراي دهياري هستند.
اين بخش با جمعيتي بيش از 23هزار نفر از بخش هاي تابعه شهرستان انديكا محسوب مي شود.
انديكا با سه بخش مركزي، چلو و آبژدان درشمال شرق خوزستان قرار دارد.
7159/6002