100 ميليارد ريال براي سه ليدار هواشناسي در خوزستان جذب شد

اهواز - ايرنا - مديركل هواشناسي خوزستان گفت: 100 ميليارد ريال اعتبار براي تامين سه ليدار هواشناسي خوزستان براي پايش و پيش بيني بهتر پديده گرد و غبار در خوزستان جذب شد.

به گزارش ايرنا محمد سبزه زاري روز يكشنبه در سومين نشست فصلي روساي ادارات شهرستان هاي هواشناسي خوزستان در سرسراي اداري اين اداره كل بيان كرد: اين اعتبار توسط استانداري خوزستان براي خريد سه دستگاه ليدار هواشناسي استان تامين شده است.
ليدار وسيله اي است كه يك باريكه از ليزر را به جو مي تاباند و مي تواند پروفايل عمودي دما، رطوبت و ذرات آئروسل را اندازه گيري كند.
هنگامي كه اين پالس ليزري به جو نفوذ مي كند بخشي از تابش به سمت زمين باز مي گردد؛ اين بازگشت جمع آوري و تجزيه و تحليل شده، و در نتيجه رطوبت، دما و غلظت ذرات آئروسل در تراز هاي مختلف جو انداره گيري مي شود.
از آنجا كه حدود 75 درصد ذرات آئروسل موجود در جو زمين را ذرات گردو غبار تشكيل مي‌دهد امروزه كاربرد ليدار در تعيين پروفايل عمودي غلظت ذرات گردو غبار بسيار اهميت پيدا كرده است.
وي افزود: هدف اين است كه ايستگاه هاي هواشناسي فرودگاهي اهواز، آبادان و بستان به ليدار مجهز شوند.
سبزه زاري ادامه داد: خريد و راه اندازي اين ليدارها در پايش و پيش بيني، غلظت سنجي گرد و غبار
، پروفايل عمودي باد و غلظت آلاينده ها به ما كمك مي كند.
مديركل هواشناسي خوزستان بيان كرد: اين سيستم شبكه اي از ليدار نه تنها در كشور بلكه در خاورميانه بي نظير است.
وي گفت: سعي ما بر اين است كه تمام ايستگاه هاي باران سنج ، خودكار شوند و با خودكار سازي تمامي ايستگاه ها امكان راه اندازي سيستم هشدار سيل وجود دارد.
سبزه زاري بيان كرد:با همكاري ستاد بحران خوزستان، نصب و راه اندازي ايستگاه هاي تمام خودكار امام زاده عبدا... باغلملك، رامشير و شهيون دزفول در اولويت تامين اعتبار قرار گرفته اند.
در اين نشست از پنج ديده بان برتر سه ماه سوم سال 1397 در خوزستان با اهداي لوح تقدير شد.
3004/ 6037