موسسه صنايع غذايي با دانشگاه دانمارك قرارداد پژوهشي امضا كرد

مشهد- ايرنا- رئيس موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي گفت: اين موسسه قرارداد پژوهشي با موضوع 'تاثير تيمار پلاسماي سرد بر موادغذايي' با دانشگاه فني دانمارك(DTU) امضا كرده است.

دكتر قدير رجب زاده روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين قرارداد در راستاي رفع نيازهاي موجود در حوزه صنعت غذاي كشور و پژوهشهاي نوين غذايي براي پروژه پژوهشي با عنوان كامل 'تأثير تيمار پلاسماي سرد بر ويژگيهاي فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي برخي پروتئينها و هيدروكلوئيدهاي غذايي' منعقد شد.
وي ادامه داد: اين اقدام موسسه صنايع غذايي به عنوان يكي از مراكز پژوهشي وابسته به وزارت علوم در راستاي سياستهاي امنيت غذايي كشور و به عنوان يكي از اركان مهم پدافند غيرعامل در زمينه ارتقا سلامت و امنيت غذايي صورت گرفت.
رئيس موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي گفت: اين پروژه كه در قالب قرارداد پژوهشي بين المللي اجرا مي شود با هدف تغيير ويژگيهاي عملكردي هيدروكلوئيدها و پروتئينها در فرآورده هاي مختلف غذايي با استفاده از فناوري پلاسماي سرد و به منظور خودكفايي ايران در دستيابي به دانش فني توليد افزودنيهاي با فناوري روز دنيا در توليد اقلام مورد نياز در صنعت غذا آغاز شده است.
وي افزود: 'پلاسماي غيرحرارتي' فناوري نويني است كه مي توان با استفاده از آن گروههاي عامل مختلف را بر سطوح مواد نشاند يا از تاثير اكسيداسيون جزيي آن بر تركيبات غذايي و بهبود ويژگيهاي نهايي فراورده هاي غذايي استفاده كرد.
دكتر رجب زاده ادامه داد: با به دست آوردن اطلاعاتي در زمينه تغيير ويژگيهاي كاربردي هيدروكلوئيدها امكان استفاده بهينه از آنها در فرمول مواد غذايي فراهم مي شود و با بررسي رفتار رئولوژيكي و ساختاري آنها مي توان به درك بهتري از ريز ساختار و بافت اين سيستمها و شرايط مختلف تشكيل و پايداري آنها رسيد.
'موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي' وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سال 1360 با نام سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي خراسان فعال شد و در پي تبديل مراكز استاني اين سازمان به پاركهاي علم و فناوري فعاليت خود را با نام پژوهشكده تحقيقات توسعه فناوري ادامه داد. اين موسسه كه چتر فعاليت آن كشوري است با 30 عضو هيات علمي و 34 دانشجوي مقطع دكترا در حوزه پژوهشهاي مرتبط با حوزه علوم و صنايع غذايي در مشهد مستقر است.
7496/1858