با افراد داراي اختلال جنسيتي چگونه برخورد كنيم؟

ايلام - ايرنا - مسير زندگي هر انساني پس از بدنيا آمدن با جنسيت او تعيين مي شود اين جنسيت اگر دختر باشد با روحيه اي خاص توام با لطافت همراه است و چنانچه پسر باشد اين روحيه تفاوت خواهد داشت.

به گزارش ايرنا، اما مساله جنسيت زماني وارد بحران مي شود كه تو دختر باشي ولي روحياتت پسرانه باشد و يا با وجود پسر بودن ولي احساساتي زنانه داشته باشي!
برخي افراد در ميانه زندگي به يكباره متوجه اختلالاتي در روحيات خود مي شوند اگرچه بسياري از افراد اين روحيه را بروز نداده ولي برخي هم تحمل اين سردرگمي را نداشته و خود را فارغ از اين بحران مي كنند.
ترانس سكشواليسم (TS) يا بيماري دو جنسيتي، عارضه اي است كه در آن، فرد هويت جنسيتي خود را كه با توجه خصوصيات جنسي بدني اش از هنگام تولد براي او تعيين شده، نمي پذيرد و از لحاظ رواني خود را جزو جنس مخالف مي داند.
اين افراد بطور معمول به عنوان قشري از جامعه حق زندگي داشته و داراي حقوق شهروندي هستند، اما برخورد ساير افراد عادي جامعه با اين افراد به عنوان بيمار بايد چگونه باشد؟

*** بيماران جنسيتي از نظر روحي، رواني خود را به جنس مخالف تعلق مي دانند
كارشناس دفتر آسيب ديدگان اداره كل بهزيستي ايلام در اين خصوص مي گويد: يكي از مهمترين وجوه انساني هويت جنسي است كه طي فرآيند جامعه پذيري در قالب نهادهاي رسمي و غير رسمي شكل مي گيرد.
زهرا عبداللهي افزود: در خلال فرآيند جامعه پذيري، اعضاي يك جامعه الگوهاي ادراكي، عاطفي و رفتاري مربوط به جنس خود را فراگرفته و آنرا دروني مي سازند.
وي ادامه داد: در اين مسير ممكن است اختلالاتي بوجود آيد به اين معنا كه ممكن است فرد از نظر زيستي ويژگي هاي يك جنس خاص را دارا باشد اما از جهت روحي، رواني خود را به آن گروه متعلق نداند.
وي اظهار كرد: چنين فردي مانند يك نفر از اعضاي جنس مخالف احساس و رفتار مي كند و اين پديده در اصطلاح دگر جنس خواهي، نارضايتي جنسي يا تغيير جنس خواهي مي گويند.
به گفته عبدالهي، افراد دگر جنس خواه هويت جنسيتي متناسب با فرهنگ جامعه را نداشته، در تشخيص هويت جنسيتي خود بلا تكليف بوده و جنسيت ثابتي ندارند.

*** آماري از دگر جنس ها در دسترس نيست
عبداللهي در ادامه گفت: افراد دگر جنس با مشكلاتي نظير افسردگي، انزوا، گوشه گيري، خودكشي، كمرنگ شدن روابط بين دوستان، آشنايان و اقوام، نگاه بي اعتمادي ديگران به اين بيماران و طرد شدن از خانواده مواجه شوند.
وي با ذكر اينكه آمار دقيقي از افراد با اختلال دگر جنسي در دسترس نيست، افزود: با توجه به اينكه همه دگر جنس ها بيماري خود را بروز نمي كنند آمار دقيقي از اين افراد در دسترس نيست.
به گفته كارشناس دفتر آسيب ديدگان اداره كل بهزيستي ايلام، در استان ايلام تاكنون 14 بيمار مبتلا به اختلال دو جنسيتي از طريق مركز مداخله در بحران فردي، خانوادگي و اجتماعي پذيرش شده اند.

*** تغيير جنسيت پنج بيمار در ايلام
وي تاكيد كرد: تغيير جنسيت بر خلاف عرف عمومي كه فرد از روي علاقه اين كار را انجام مي دهد در واقع نوعي بيماري است كه فرد بايد تحت درمان قرار گرفته و با سير مراحل درماني از جمله راي دادگاه و غيره آنرا طي كند.
عبدالهي اظهار كرد: تاكنون پنج بيمار از شمار بيماران داراي اختلال دو جنسيتي شناسايي شده در استان به دلخواه عمل تغيير جنسيت را انجام داده اند.
وي با ذكر اينكه هزينه هاي درماني دگر جنس ها سنگين بوده و مشكلاتي را براي اين افراد بوجود آورده است، گفت: بيشتر دگر جنس ها در اين استان توانايي تامين هزينه هاي درماني را ندارند.
به گفته عبداللهي، در اين زمينه اين افراد نيازمند حمايت مالي هستند و چنانچه زير پوشش بيمه قرار بگيرند بخش عمده اي از مشكلات آنها رفع خواهد شد.

***مداخله رواني، موثرترين روش درماني براي دگر جنس ها
اين كارشناس مسائل اجتماعي معتقد است: مهمترين روش درماني براي اين بيماران مداخلات رواني است كه در دوره نوجواني اقدام به انجام جراحي تغيير جنسيت كرده اند.
وي اظهار كرد: در اين زمينه اين افراد به عنوان بيمار بايد مورد حمايت قرار گرفته و متناسب با نياز روحيه شان مشاوره هاي لازم را دريافت كنند.
به گفته عبداللهي، تمامي مراكز اورژانس اجتماعي بهزيستي پذيراي اين بيماران بوده تا خدمات لازم روحي، رواني و مالي را به دگر جنس ها ارايه دهند.

*** دگر جنس ها نبايد از جامعه طرد شوند
وي با گلايه از برخورد نامناسب برخي افراد با دگر جنس ها گفت: خانواده ها در نخستين گام بايد اين نوع اختلال در فرزندان خود را به عنوان يك بيماري پذيرفته و براي درمان آن اقدام كنند.
عبدالهي تمركز خانواده ها بر موضوع شكل گيري هويت جنسيتي و مشخص كردن رفتارهاي زنانه و مردانه براي كودكان، پرهيز از برچسب زدن، تلاش براي فرآيند جامعه پذيري افراد و مراقبت بر سطح تعاملات اجتماعي را از جمله برخي راهكارهاي موثر براي كاهش آسيب هاي مبتلايان به اختلال هويت جنسي برشمرد.

*** عمده دگر جنس ها بصورت خودمعرف به بهزيستي مراجعه مي كنند
معاون امور اجتماعي اداره كل بهزيستي ايلام نيز گفت: اين بيماران به شدت به عمل جراحي نياز دارند تا با پيدا شدن هويت واقعي و مشخص شدن جنسيت درگيري هاي دروني آنها كاسته و آرامش روحي را كسب كنند.
شاپور كردي با بيان اينكه آمار دقيقي از اين بيماران در استان در دست نيست، يادآور شد: افراد دو جنسيتي كه به اين اداره مراجعه مي كنند پس از پذيرش و تشكيل پرونده از خدمات مشاوره اي و مددكاري، ارجاع به روانپزشك، حمايت مالي براي جراحي و ... برخوردار مي شوند.
وي گفت: اگرچه اين سازمان براي درمان اين بيماران كمك مالي پرداخت مي كند ولي با توجه به اينكه هزينه عمل جراحي اين بيماران به نرخ آزاد حساب و زير پوشش بيمه نيست، افراد خير مي توانند در درمان اين افراد مشاركت كنند.
معاون بهزيستي ايلام تاكيد كرد: با توجه به پر هزينه بودن جراحي اين بيماران افراد خير مي توانند وارد كار شده و براي رفع مشكل جنسيتي اين بيماران با بهزيستي مشاركت كنند.
به گفته كردي، هزينه جراحي اين بيماران بالا و در برخي مواقع فرد تي اس مجبور به انجام چند مرحله جراحي مي شود.
وي همچنين خواستار اصلاح نگاه مردم به اين بيماران و پذيرش آنها شد و افزود: در درجه اول خانواده ها و در مرحله بعد جامعه بايد اين افراد را مورد پذيرش قرار داده چراكه به عنوان يك شهروند داراي حق و حقوقي در جامعه هستند.
به گزارش ايرنا، به افرادي تي اس يا اختلال دو جنسيتي گفته مي شود كه در حالتي ميان دو جنس مذكر و مؤنث متولد شده باشد و بطور كلي يا جزئي اندام هاي تناسلي مردانه و زنانه داشته باشد.
به گفته بسياري از پزشكان، جراحي آخرين راه علاج بيماران اختلال هويت جنسي است، ولي پس از رهايي از عمل چند ساعته و تولدي دوباره، تازه مشكلات بيشتري بر سر راه شان قرار مي گيرد چرا كه نه قبل از عمل و نه بعد از آن حمايت هاي درستي از اين افراد صورت نمي گيرد.
امام خميني(ره) در سال 1363 با صدور فتوايي، عمل تغيير جنسيت را مجاز اعلام كرد و اين فتوا باعث شد كه مريم ملك آرا، اولين ايراني باشد كه تغيير جنسيت دهد.
بر اساس آمار پزشكي قانوني از سال 1385 تا سال 1389 تعداد يك هزار و 366 جراحي تغيير جنسيت در ايران انجام شده كه 56 درصد زن و مابقي مرد هستند.
طبق آمار رسمي در ايران بين 15 تا 20 هزار تراجنسي زندگي مي كنند هر چند آمار غيررسمي اين عدد را تا 150 هزار نفر نيز مي دانند.
7171/6119