مه باعث كاهش ديد در 13 نقطه خوزستان شد

اهواز - ايرنا - مدير كل هواشناسي خوزستان گفت: پديده مه موجب كاهش ديد در 13 شهر استان از شنبه شب تاكنون شده است.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي هواشناسي خوزستان، محمد سبزه زاري صبح يكشنبه اظهار داشت: حداقل ديد افقي در شهرهاي لالي و شادگان به 50 و در اميديه ، دزفول و ماهشهر به 100 متر كاهش يافته است.
وي افزود: همچنين پديده مه، ديد افقي را در شهرهاي ايذه و شوشتر به 200، مسجد سليمان 300، بستان 400، اهواز و هنديجان 500 و گتوند و آغاجاري به 800 متر رساند.
پديده مه صبحگاهي و شامگاهي در يك ماه اخير از پديده هاي غالب جوي بر خوزستان بود به گونه اي كه هفته گذشته مه صبحگاهي حداقل ديد افقي در شهر اهواز را به 10 متر رساند و با وقوع مه شبانگاهي شعاع ديد در اهواز به 20 متر كاهش يافت.
اين پديده همچنين باعث لغو پروازهاي متعدد در مدت اخير و بروز حوادث جاده اي شد.

**13 ايستگاه هواشناسي دماي زير 10 درجه را ثبت كردند
سبزه زاري بيان كرد: در 24 ساعت گذشته ايذه با سه درجه سردترين شهر استان بود و دما در دهدز با اختلاف كمي نسبت به ايذه به چهار درجه سانتيگراد رسيد.
مدير كل هواشناسي خوزستان ادامه داد: مردم شهرهاي لالي، شوش، اميديه، حسينيه انديمشك، دزفول، شادگان، بستان و هنديجان دماي 9 درجه را تجربه كردند.
وي گفت: ايستگاه هاي هواشناسي در بهبهان، آبادان و كشاورزي اهواز (واقع در ام الطمير ) دماي هشت درجه سانتيگراد را به ثبت رسانده اند.
سبزه زاري اظهار داشت: حداقل دما در شهرهاي اهواز ، ماهشهر، مسجدسليمان و آغاجاري به 10 و در شهرهاي گتوند ، رامهرمز و شوشتر به 11 درجه رسيد .
3004/6068