كاهش چاقی دانش آموزان با برنامه های تغذیه سالم در مدارس

تهران – ایرنا - تحقیقات نشان می دهد كه پیگیری سیاست های تغذیه ای در مدرسه و برنامه هایی كه عادات غذایی سالم‌تر را بین دانش آموزان ترویج می كنند، چاقی و افزایش شاخص توده بدنی (BMI) دانش آموزان را محدود می كند.

به گزارش روز یكشنبه گروه علمی ایرنا از نشریه 'ساینس دیلی'، نتایج تحقیقاتی كه به مدت پنج سال در مركز تحقیق مواد غذایی دانشگاه كنكتیكات انجام شد، نشان می‌دهد دانش آموزان مدارسی كه برنامه های تغذیه سالم در آن اجرا می شود، رفتارهای سالم تری در قیاس با دانش‌آموزان مدارس فاقد برنامه های تغذیه ای دارند.
در مدت انجام این تحقیقات، دانش آموزانی كه مورد حمایت سیاست های تغذیه ای مناسب در مدارسشان بودند، كمتر از یك درصد افزایش چاقی و توده بدنی داشتند در حالی كه این میزان افزایش در دیگر دانش آموزان بین 3 تا 4 درصد بوده است.
به گفته محققان، چاقی كودكان به عنوان یك تهدید جدی برای سلامتی محسوب می شود و مدارس، برای دستیابی كودكان و خانواده هایشان به اهداف مورد نظر در زمینه كاهش خطرات ناشی از تغذیه نامناسب و ارتقای سلامت، نقش مهم و اساسی دارند.
این مطالعه یكی از نخستین تحقیقات انجام شده در خصوص سیاست های هدایت و راهنمایی دانش آموزان از طریق مدرسه است و محققان در این مطالعه هر دو شاخص رفتاری و بیولوژیكی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
مارلین شوارتز، مدیر ارشد این مطالعات می گوید: سیاست های تغذیه ای مورد مطالعه در مدارس شامل اطمینان یافتن از همخوانی تمام وعده های غذایی مدرسه با معیارهای تغذیه ای مورد نظر، توزیع بروشورهای تغذیه بین دانش آموزان و خانواده های آنها؛ كمپین های مدرسه ای برای محدود كردن استفاده از نوشیدنی های شیرین و تشویق دانش آموزان به استفاده از آب و محدود كردن استفاده از غذاها یا نوشیدنی ها به عنوان پاداش برای عملكرد تحصیلی یا رفتار خوب می شود.
همچنین براساس این تحقیقات، برنامه های مبتنی بر افزایش فعالیت های بدنی و ورزشی به تنهایی بر كاهش شاخص چاقی و توده بدنی نوجوانان تاثیرگذار نخواهد بود.
چاقی در اوایل زندگی بر وضعیت سلامت در طول عمر تاثیر می گذارد و باعث بروز بسیاری از بیماری های مزمن مانند فشار خون بالا، دیابت و افسردگی می شود كه به كاهش بهره وری و كاهش امید به زندگی منجر خواهد شد.
علمی*ح.م*2017