هدر رفت آب در روستاهاي آبادان كاهش يافت

آبادان - ايرنا - معاونت طرح و توسعه شركت آبفا روستايي استان خوزستان گفت: با تعويض و كارگزاري يك كيلومتر خط انتقال آب آشاميدني براي 68 روستاي آبادان هدر رفت آب در مناطق روستايي اين شهرستان كاهش يافت.

عبدالهادي ساداتي شنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت:عمليات تعويض و كارگزاري خط انتقال هزار آب شرب تاسيسات شهيد كشتكار در راستاي جلوگيري از هدر رفت آب و افزايش فشار آب آشاميدني اهالي روستاهاي تحت پوشش انجام شد.
وي ادامه داد: كارگزاري يكهزار متر خط انتقال از حد فاصل سه راه يادمان شهيد تندگويان تا پل چهارم (سادات) آبادان انجام و به بهره برداري رسيده است.
معاونت طرح و توسعه شركت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان اظهار كرد: فرسودگي شديد خط انتقال منجر به افت فشار و هدر رفت حجم بالايي از آب شرب اهالي روستاهاي تحت پوشش مي شد.
ساداتي خاطرنشان ساخت: بزودي و در فاز بعدي اين پروژه، عمليات كارگزاري 2 هزار و 500 متر خط انتقال اجرايي خواهد شد كه با اين اقدام مشكل افت فشار، توزيع آب بصورت شبانه روزي و پايدار و شاخص كيفي آب شرب اهالي اين روستاها حل مي شود.
وي يادآور شد: پيش از اين، عمليات كارگزاري 500 متر خط لوله از رودخانه به تاسيسات شهيد كشتكار انجام و به بهره برداري رسيد.
تاسيسات آبرساني روستايي شهيد كشتكار آبادان 68 روستا با جمعيتي بالغ بر 50 هزار نفر را تحت پوشش آبرساني قرار داده است.
3015/6068