روزنامه پيام زمان نوشت: وام مسكن افزايش نمي يابد

كرج- ايرنا- روزنامه پيام زمان در تازه ترين شماره خود در روز شنبه نوشت: وام مسكن افزايش نمي يابد.

پيام زمان به نقل از خانه ملت، در ادامه اين مطلب در صفحات داخلي خود به نقل از وزير راه و شهرسازي نوشته است: وام مسكن ممكن است افزايش نيابد اما براي پروژه هاي نيمه تمام، متناسب سازي وام انجام شود.
محمد اسلامي در خصوص افزايش قيمت مسكن در ماه هاي اخير خاطرنشان كرد: نكته مهم براي وزارت راه و شهرسازي، فعال سازي جريان توليد مسكن است كه تكميل 500 هزار واحد مسكوني مهر و 400 هزار واحد جديدي كه ابلاغ و با حضور رئيس جمهور رونمايي شد، نقطه آغازي بوده كه تحرك در توليد مسكن را پايه گذاري كرده است.
وي ادامه داد: دولت اقدامات لازم را انجام مي دهد تا بتوان اقشار متوسط و كم درآمد توسط فعالان اقتصادي و مسكن سازها خانه دار كرد.
اسلامي در بخش پاياني مطلب خود با بيان اينكه زمين عرضه و تسهيلات مناسب وام مسكن در اختيار مسكن سازها قرار مي گيرد تا جريان توليد مسكن شكل بگيرد گفت: وام مسكن ضروري افزايش نمي يابد، اما بايد براي پروژه هاي نيمه تمام متناسب سازي وام انجام شود.
روزنامه پيام زمان به صاحب امتيازي موسسه همگان انديشه زمان با مدير مسئولي محمود حيدري و سردبيري سعيد حيدري در استان البرز منتشر مي شود.
7414/6993