زعفران گناباد به عنوان میراث كشاورزی جهانی در فائو ثبت شد

رم - ایرنا - نظام زراعت وتولید زعفران گناباد مبتنی بر قنات به عنوان پنجاه و پنجمین نظام میراث كشاورزی مهم جهانی از سوی سازمان خوار بار و كشاورزی ملل متحد (فائو) به ثبت رسید.

به گزارش روز شنبه ایرنا، نظام زراعت زعفران گناباد مبتنی بر قنات، سومین میراث جهانی كشاورزی از ایران است كه در‌ سازمان فائو به ثبت می رسد.
ثبت میراث های كشاورزی مهم جهانی موسوم به(GIAHS) ازسال 2002 میلادی به ابتكارعمل سازمان فائو با هدف شناسایی، معرفی و حفاظت از میراث كشاورزی جهانی، آغاز شده است.
'یوشی هید اندو'رئیس هماهنگ كننده نظام میراث كشاورزی سازمان فائو، ثبت نظام تولید زعفران گناباد را یك پیروزی بزرگ برای كشاورزان ایرانی كه با هوشیاری و حفظ نظام زراعت زعفران مبتنی بر قنات، این محصول را با كیفیت بسیار بالا تولید می كنند، دانست.
محمد حسین عمادی، نماینده دائم ایران در فائو نیز ثبت نظام زراعت زعفران ایران را به عنوان یك سیستم پایدار تولید در فائو، یك امتیاز بسیار بزرگ برای صنعت زعفران و بخش كشاورزی در ایران دانست و اظهار داشت: نخستین اهمیت این دستاورد مهم، اعتبار بخشیدن به زعفران ایران به عنوان بزرگترین تولید كننده زعفران در جهان است. دومین اینكه ارزش افزوده زعفران ایران كه از سوی سازمان های بین المللی شناخته شده افزایش یافته و اعتبار بیشتری پیدا می كند و سود اصلی آن نیز به كشاورزان و تولید كنندگان خواهد رسید. اهمیت دیگر این دستاورد مهم، افزایش كمك های بین المللی كارشناسی سازمان های بین المللی، بخصوص فائو با ایران است كه از این طریق می توانیم سیستم پایدار تولید كنونی، زعفران ایران را تقویت و تولید و بهره وری را افزایش دهیم.
گفتنی است كه استان خراسان 65درصد زعفران جهان را تولید می كند و ایران بزرگترین تولید كننده زعفران جهان محسوب می شود. زعفران نقش كلیدی در ایجاد فرصت های شغلی، كاهش مهاجرت، تامین معیشت های پایدار، بازدهی بهره وری استفاده از آب زیرزمینی ایفا می كند. روند تغییرات سطح زیر كشت زعفران در سالهای اخیر نشان می دهد كشت این محصول به شدت توسعه یافته است.
اروپام**461**1590