ميانگين بارش خوزستان 241.2 ميليمتر ثبت شد

اهواز - ايرنا - مديركل هواشناسي خوزستان گفت: ميانگين بارش باران در خوزستان از ابتداي سال آبي جاري (يكم مهر) تا 30 آذر، 241.2 ميليمتر ثبت شد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال كه 48 ميليمتر بود، 193.2 ميليمتر افزايش داشته است.

محمد سبزه زاري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:همچنين بارش باران در خوزستان در مقايسه با بلندمدت در همين بازه كه 106.2 ميليمتر بود، 135 ميليمتر معادل 127.2درصد افزايش نشان مي دهد.
وي افزود: خوزستان از ابتداي سال آبي تاكنون 75.4 درصد از مقدار بارش يك سال كامل آبي را دريافت كرده است.

** كاهش 2 تا چهار درجه اي دماي خوزستان
سبزه زاري ادامه داد: از روز شنبه هفته جاري تا 2 روز آينده به دليل ريزش هواي سرد عرض هاي شمالي و وجود رطوبت مه، پيش بيني مي شود بيشتر نقاط خوزستان با كاهش 2 تا چهار درجه اي دما روبه رو باشند.
وي افزود:در 24 ساعت گذشته بهبهان با 22.5 و ايذه با 3.8 درجه سانتيگراد به ترتيب بيشترين و كمترين دما را داشتند و حداكثر دماي اهواز به 18 و حداقل به 14 درجه سانتيگراد رسيد.

** هواي اهواز در شرايط ناسالم قراردارد
مدير كل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست گفت: هواي اهواز در روز شنبه با شاخص 140 در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار دارد.
3004/ 6037