آمريكا به دليل شكست از سوريه خارج شد

بيروت-ايرنا- شيخ «نعيم قاسم» معاون دبيركل حزب الله لبنان تاكيد كرد: آمريكا به اين دليل خروج خود از سوريه را اعلام كرد چون در آن كشور مانند نقاط ديگري در منطقه شكست خورد و در عراق و لبنان هم موفق نبود و در حمايت از اسرائيل نيز راه به جايي نبرد.

به گزارش ايرنا، قاسم اين سخنان را پنج شنبه شب در مراسم سومين سالگرد شهادت «سمير القنطار» در جنوب بيروت عنوان كرد.
سمير القنطار يكي از فرماندهان برجسته مقاومت لبنان بود كه پس از جنگ 33 روزه بعد از بيش از سه دهه اسارت در بند رژيم صهيونيستي آزاد و به صفوف حزب الله پيوست و در نبرد با تكفيري ها در سوريه شركت كرد. وي در ماه دسامبر 2015 در تجاوز هوايي اسرائيل به سوريه به شهادت رسيد، اما صهيونيست ها هيچ گاه مسئوليت آن را به عهده نگرفتند.
شيخ نعيم قاسم گفت: آمريكايي ها تصميم به خروج از سوريه گرفته اند چرا كه پس از هفت سال سوريه با آزادسازي بخش هاي زيادي از خاك خود آمريكا را از تحقق هرگونه دستاوردي مايوس كرده است.
وي افزود: آمريكايي ها اعلام كرده اند كه به خاطر پايان داعش مي خواهند از سوريه بروند و اين مساله به شدت تمسخرآميز و خنده آور است، چرا كه خود آن ها داعش را به وجود آوردند و خود آن ها با حمايت تسليحاتي و تجهيزاتي به طولاني شدن عمر آن كمك كردند.
معاون دبيركل حزب الله اضافه كرد: زماني كه ارتش سوريه و نيروهاي همپيمان آن منطقه «ديرالزور» را آزاد كردند، آمريكايي ها مانند يك مانع در منطقه شرق فرات ايستادند تا كسي به داعش تعرضي نكند، چون هنوز داعش وظايف ديگري داشت. آمريكا تقريبا يك سال و نيم كار نابودي داعش را در منطقه ديرالزور و شرق فرات با مانع روبرو كرد تا نيروي ديگري را جايگزين آن كند.
قاسم تاكيد كرد: آمريكا حامي داعش بوده و كسي نيست كه آن را از منطقه ما اخراج كرده، بلكه اين ارتش سوريه، بسيج مردمي و ارتش و ملت عراق، حزب الله لبنان و ايران اسلامي و همه محور مقاومت بوده است كه بر حكمراني داعش بر عراق و سوريه و احتمال آن در لبنان پايان دادند و ارتش آمريكا به داعش نياز داشت تا بر منطقه مسلط شود.

مسبب همه بحران هاي منطقه اسرائيل است
معاون دبيركل حزب الله در بخش ديگري از سخنان خود، اسرائيل را مسبب همه بحران هاي منطقه دانست و اظهارداشت: اسرائيل، فلسطينيان را آواره كرد و آنهايي را كه در درون فلسطين زندگي مي كنند در تنگنا قرار داد. هيچ وسيله انجام جرم و جنايتي نبود مگر آنكه اسرائيل از آن استفاده كرد، زنان و كودكان را كشت، خانه ها را ويران كرد، در روشناي روز جوانان و رهگذران و زن و بچه ها را اعدام هاي دسته جمعي مي كرد، مردم را از زمين و خانه شان آواره كرد، آنها را در غزه محاصره كرد، بخش هايي را از چند كشور عربي از مصر و سوريه و اردن و لبنان اشغال كرد و همواره در جايگاه توطئه چيني و برانگيختن فتنه در منطقه ما است؛ فتنه هايي كه از اين كشور به آن كشور منتقل مي شوند، سرمنشا همه شان اسرائيل است.
شيخ قاسم خاطرنشان كرد: اين اسرائيل تلاش دارد تا خود را در برابر جهان مظلوم نشان دهد تا حق خود در فلسطين را ثابت كند، ولي نه تنها هيچ حقي ندارد و آن سرزمين براي اسرائيل نيست، بلكه اين ادعا در جهان حتي اگر با پشتيباني آمريكا و كشورهاي بزرگ هم باشد، اندكي از حقيقت و واقعيت را تغيير نمي دهد.
معاون دبيركل حزب الله با اشاره به تجاوزهاي روزمره رژيم صهيونيستي به لبنان يادآور شد: اسرائيل در ماه گذشته بيش از 150 بار به حريم هوايي لبنان تجاوز كرد يعني ميانگين 5 مرتبه در روز، آيا اين دشمني با لبنان نيست؟ شوراي امنيت و كشورهاي بزرگ كجا هستند، انصافشان كجا رفته؟ اسرائيل اجازه دارد تجاوز كند و حريم كشورها را نقض كند يا ملتي را محاصره كرده و آنها را به قتل برساند چون آمريكا با اسرئيل همراه است و كشورهاي بزرگ از وجود اسرائيل در منطقه راضي هستند؟

**مقاومت تنها راه مقابله با اسرائيل
شيخ نعيم قاسم در ادامه سخنانش تاكيد كرد: اگر ملتي مقاومت كند و مقاوم باشند و اراده ايستادگي داشته باشند، اسرائيل ممكن نيست تا طرح خود را اجرايي كند و قادر نخواهد بود كه براي دولت جعلي خود مرزهايي تعيين كند. قطعا در آينده با وجود اين مقاومت شرافتمندانه و قهرمانانه كه همواره تلاش كرده و جان فشاني مي كند كه فقط يكي از آنها شهيد سمير القنطار است، اسرائيل وجود نخواهد داشت.
معاون دبيركل حزب الله تصريح كرد: هيچ راه حلي جز مقاومت در برابر اسرائيل وجود ندارد؛ سازش كه از آن صحبت مي كنند، همچنان بدي هاي خود را دارد و نمي تواند مساله فلسطين را حل و فصل كند چون «معامله قرن» بر پايه بخشيدن قدس به طوركامل به اسرائيلي ها بنا شده است و همچنين حق بازگشت آوارگان فلسطيني را زير پا مي گذارد و اصلا چيزي به اسم فلسطين باقي نمي گذارد.
وي با بيان اينكه مقاومت در موضع دفاعي ايستاده و نه هجومي، گفت: اين حق ما و حق فلسطينيان و همه مبارزان است كه خود را تجهيز كنيم و توان خود را بالاببريم، از همه روش ها و وسايل و امكانات قدرت آفرين براي مقابله با اسرائيل استفاده كنيم.
قاسم همچنين خطاب به رژيم صهيونيستي و مقام هاي آن عنوان كرد: اين شما نيستيد كه كيفيت و اندازه و مقرراتي را براي سلاح هاي ما تعيين مي كنيد، بلكه مقاومت از همه امكانات و وسايل براي قدرتمندتر بودن بهره مي برد تا در نبرد پيروز باشد.
معاون دبيركل حزب الله با اشاره به دستاوردهاي مقاومت در آزادسازي اراضي اشغالي لبنان، آزادكردن اسراي در بند رژيم صهيونيستي و افزايش توان بازدارندگي تاكيد كرد: مقاومت سه راه حق دارد، حمايت، بازدارندگي و آزادسازي؛ حمايت از تجاوز اسرائيل كه هيچ زباني جز قدرت نمي فهمد، بازدارندگي براي آنكه سدي در برابر رفتارهاي خصمانه دشمن باشد، و آزادسازي سرزمين هاي اشغالي.

** تشكيل دولت وحدت ملي در لبنان
شيخ نعيم قاسم همچنين درباره اوضاع داخلي لبنان گفت كه تحرك هفته گذشته «ميشل عون» رئيس جمهوري، روند جديدي را براي رسيدن به راه حل گشود و اكنون با به رسميت شناخته شدن نمايندگان سني مستقل مي توان دولت آينده را دولت وحدت ملي دانست.
وي افزود: بارها گفته ايم كه حزب الله هيچ سهم اضافه اي نمي خواهد اما معتقد به عدالت و انصاف هستيم و اينكه با توجه به آراي اين نمايندگان سني بايد يك وزير به آنها اختصاص يابد.
پس از هفت ماه از ماموريت يافتن «سعد الحريري» نخست وزير لبنان براي تشكيل كابينه، سرانجام با كوتاه آمدن الحريري در پذيرفتن مشاركت فراكسيون 6 نفره نمايندگان مستقل اهل سنت كه خارج از حزب «جريان المستقبل» در انتخابات پارلماني ارديبهشت ماه به مجلس رسيدند و اقدام عون رئيس جمهوري در بخشيدن يك سهميه وزارتي خود به آنان و همچنين موافقت اين نمايندگان بااينكه وزير انتخاب شده از جمع آنان نباشد، گره موسوم به «گره سُني» نيز بعد از گره هاي مسيحي و دروزي باز شد و تا ساعات آينده دولت لبنان تشكيل خواهد شد.
حزب الله طي دو ماه اخير از مطالبه اين 6 نماينده سني در داشتن يك وزير در كابينه حمايت مي كرد اما الحريري خود را پدر اهل سنت لبنان مي خواند و حاضر نبود از جمع اين نمايندگان كه راي قشر زيادي از جامعه اهل سنت لبنان را بدست آورده بودند، وزيري را در كابينه معرفي كند.
خاورم**2054