آیت الله علوی گرگانی:دولت از واردات دخانیات جلوگیری كند

قم- ایرنا - آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید گفت: دولت باید برای مقابله با استعمارگری دشمنان و بروز مشكلات در كشور، از واردات دخانیات جلوگیری كند.

به گزارش ایرنا، وی عصر پنجشنبه در دیدار دبیركل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات كشور افزود: دشمنان از طریق دخانیات به دنبال استعمارگری و ایجاد فقر و گرفتاری در جامعه اسلامی و نفوذ در دیگر كشورها بوده و باید با این فتنه انگیزی دشمنان به خوبی مقابله شود.
آیت الله علوی گرگانی با بیان اینكه در جهت مقابله با مصرف دخانیات باید از تبعات اجتماعی آن جلوگیری شود، گفت: اگر امروز مصرف سیگار و قلیان در جامعه گسترش یافته و عادی شده به این دلیل است كه از اهداف و نقشه های شوم دشمنان و از بیماری ها و مشكلاتی كه برای كشورمان به دنبال دارد، آگاه نیستیم.
وی یكی دیگر از راه های مقابله و كاهش استعمال دخانیات دركشور را فرهنگسازی دانست و گفت: فرهنگسازی برای كاهش مصرف دخانیات باید با اقدامات دولت همراه باشد تا در جامعه مؤثر واقع شود، اگر دولت اجازه ورود دخانیات را بدهد، فرهنگسازی بی اثر خواهد بود و ثروت های كشور به هدر می رود.
این مرجع تقلید در پایان تصریح كرد: برطرف شدن این معضل جدی در كشور، نیازمند برنامه ریزی مناسب برای فرهنگسازی و همراه كردن دولت در این رابطه است.
محمدرضا مسجدی دبیركل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات كشور امروز در سفر به شهر مقدس قم با شماری از علما و مراجع عظام تقلید دیدار و گفت و گو كرد.
8146/ 6133/