بخش جديد مهرگان در شهرستان سراوان به تقسيمات كشوري اضافه شد

زاهدان - ايرنا - دهستان كوهك و اسفندك در شهرستان سراوان با جمعيت 12 هزار و 880 نفر با مركزيت اسفندك امروز/پنجشنبه/ با حضور استاندار سيستان و بلوچستان، فرماندار سراوان و شماري از مسئولان و معتمدان به بخش جديد مهرگان تبديل شدند.

به گزارش ايرنا احمد علي موهبتي در مراسم ايجاد بخش مهرگان در سراوان اظهار داشت: مهمترين نگاه به اين شهرستان توجه به مردمان دوسوي مرز در منطقه بوده است.
وي با بيان اينكه دولت بايد نگاه مهربانانه اي به مردم بخش جديد التاسيس مهرگان داشته باشد، افزود: اين بخش پيشاني و نخستين مطلع ايران در شرق كشور است چرا كه خورشيد از اين منطقه طلوع مي كند.
استاندار سيستان و بلوچستان گفت: براي توسعه اين بخش نگاه صاحبان سرمايه و فكر مي تواند تاثير گذار باشد.
وي با اشاره به اينكه اسفندك بايد شتابان مسير توسعه را طي كند، تصريح كرد: اگر بناست كه اين بخش جديد رشد و توسعه پيدا كند بايد ملجا و پناهگاه روستاهاي اطراف خود باشد.
موهبتي افزود: مردمان اين منطقه با برقراري امنيت بايد بتوانند سرمايه گذاران را جذب و با رشد و توسعه بخش مهرگان توان خود را به اجرا بگذارند.
وي خاطر نشان كرد: بايد در طرح هادي اسفندك براي تبديل شدن به شهر بازنگري صورت گيرد و نقشه راه براي توسعه در تمامي زمينه هاي بهداشتي، آموزشي و اقتصادي فراهم شود.
استاندار سيستان و بلوچستان اظهار داشت: بخش مهرگان يكي از استراتژيكي ترين بخش ها در اين استان و كشور است كه يكي از مهمترين و پرهزينه ترين پروژه هاي استان مانند سد ماشكيد سفلي در اين بخش در حال اجراست.
وي گفت: همزمان با اجرا و ساخت سد ماشكيد اجراي شبكه و زيرساختها براي آبرساني به روستاهاي پايين دست اين سد نيز از محل صندوق توسعه ملي اجرايي خواهد شد تا به حوضچه تبخير تبديل نشود.
موهبتي افزود: علاوه بر بازارچه مرزي كوهك مجوز يك بازارچه ديگر گرفته شده است تا مردم بتوانند از اين طريق معيشت خود را تامين و اقدام به تجارت به آن سوي مرز كنند.
وي ادامه داد: وظيفه ماست تا شرايط را براي استقرار دستگاهاي اجرايي در اين بخش جديد التاسيس فراهم كنيم.
فرماندار سراوان نيز در اين مراسم گفت: از مولفه هاي توسعه در هر منطقه نقش مرمان و همراهي آنان با اركان نظام است.
درويش نارويي افزود: حضور بي بديل و مشاركت مردم بخش جديد مهرگان ملموس و محسوس است و نقش مردمان يكي از اثر گذارترين مولفه ها براي تبديل دهستان كوهك و اسفندك به بخش مهرگان بوده است.
وي تصريح كرد: با وجود بستر نا امني، سراوان بهترين موقعيت و جايگاه را در حوزه امنيت داشته است.
فرماندار سراوان اظهار داشت :مردم اين شهرستان با وجود مشكلات و محروميت ها ارتباط تنگاتنگ و خوبي با اركان نظام داشته اند.
وي افزود: ايجاد بخش مهرگان اقدام موثري است كه با خود پيشرفت و آباداني را به همراه خواهد داشت و اين موضوع توجه همه مسولان را مي طلبد.
نارويي گفت: بهترين مزيتي كه مي تواند معاش مردم را تامين كند توجه و نگاه ويژه به مزيت مرز است.
به گزارش ايرنا محمد ياسين پسكوهي بخشدار بم پشت با حفظ سمت به عنوان سرپرست بخشداري مهرگان انتخاب شد.
شهرستان سراوان با دارا بودن چهار بخش مركزي، بم پشت، جالق و بخش جديد مهرگان در 347 كيلومتري زاهدان جنوب شرق سيستان و بلوچستان واقع شده است.
7336**3213