پایان نامه در كدام دانشگاه ها بیشتر تقلب می شود ؟

تهران - ایرنا - معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: در صورتی كه تقلب علمی پایان نامه در دانشگاه هایی مثل آزاد و غیر دولتی كه پذیرش خارج از استاندارد دانشجوی تحصیلات تكمیلی دارند، رخ دهد ، احتمال توبیخ استاد وجود دارد .

حسین سیمایی صراف روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، اظهار كرد: در كشور ما موضوعی رخ داده كه اجازه نمی دهد استاد در زمینه پایان نامه دانشجویان، كارش را به درستی انجام دهد.
«دانشجوی تحصیلات تكمیلی بیش از نیاز و ظرفیت به دانشگاه ها تحمیل می شود كه این اتفاق هم بیشتر در بخش غیردولتی ها رخ می دهد؛ در حالی كه دانشگاه های دولتی استاندارد آموزشی را برای جذب دانشجوی تحصیلات تكمیلی رعایت می كنند. »
وی با بیان اینكه هر استادی برای راهنمایی پایان نامه سقف مشخصی از نظر تعداد دانشجو دارد، گفت: در دانشگاه آزاد و غیردولتی ، دانشجوی تحصیلات تكمیلی در شرایطی جذب می شود كه زیرساخت و هیات علمی كافی ندارند. به عنوان مثال، یك واحد دانشگاهی 17 دانشجوی دكتری با یك استاد دانشیار دارد و اگر تقلب شكل بگیرد استاد قابل توبیخ نیست چرا كه دانشجویان به این استاد تحمیل شده اند.
به گفته سیمایی صراف، در بخش پیشگیری از تقلب علمی استاد هم وظایفی دارد اما وقتی می تواند اصالت پایان نامه را تشخیص دهد كه شاخص های آموزش عالی در خصوص تعداد پایان نامه رعایت شده باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با اشاره به ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، اظهار كرد: وقتی قانونی توسط رئیس جمهوری ابلاغ می شود بر اساس قانون مدنی كشور در روزنامه رسمی منتشر می شود. 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی، فرض قانون گذار مبنی بر مطلع شدن همه از این قانون است.
وی خاطرنشان كرد: اگر استاد و دانشجو در خصوص قانون یاد شده ادعای بی اطلاعی كنند هیچ مرجع قضایی از آنها این بی اطلاعی را نمی پذیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم،افزود: این وزارتخانه به انتشار قانون در روزنامه رسمی بسنده نكرد و بخش هایی از این قانون در قالب سه بخشنامه توسط معاونت های آموزشی، اداری و حقوقی به دانشگاه ها اعلام شد تا در مكان های عمومی دانشگاه ها برای استادان و دانشجویان قابل رویت باشد.
**9492**1601**