مجلس توسعه دانشگاه ها را با استيضاح وزير متوقف نكند

سمنان- ايرنا- رئيس دانشگاه سمنان گفت: مسير رشد و توسعه دانشگاه هاي كشور با استيضاح وزير علوم و تحقيقات ناقص مي ماند.

مسعود نصيري روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: وضعيت وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري اكنون به ثبات مطلوبي رسيده است و برهم خوردن اين ثبات با استيضاح وزير به صلاح نيست.
بررسي و نتيجه نهايي استيضاح منصور غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، يكشنبه هفته آينده در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود.
رئيس دانشگاه سمنان با اشاره به اينكه استيضاح وزير علوم، تحقيقات و فناوري ضربه به انسجام جامعه دانشگاهيان و انسجام اين مجموعه است، بيان كرد: برنامه ريزي و سياست گذاري ها در زمان منصور غلامي مسير ثبات و آرامش را به اين وزارتخانه بازگرداند و تحقق اين مهم خواسته جامعه دانشگاهي كشور بود.
رئيس دانشگاه سمنان، به نتيجه اثربخش پياده سازي سياست هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه هاي كشور اشاره و تصريح كرد: كارنامه منصور غلامي وزير علوم از دستيابي به موفقيت هاي مختلف در مدت كوتاه وزارت حكايت دارد، و اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي خواستار استيضاح اين وزير شده است.
نصيري ادامه داد: استيضاح وزير علوم ضربه سختي به فعاليت و سياست هاي دانشگاهي وارد مي كند.
رئيس دانشگاه سمنان خاطرنشان كرد: اين اقدام ترمزي براي برنامه هاي راهبردي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
وي تاكيد كرد: دانشگاه هاي كشور در مسير رشد و ترقي در حركتند و استيضاح وزير علوم باعث بازايستادن، ابترماندن و عقب افتادن برنامه هاي رو به رشد اين وزارتخانه مي شود.
نصيري اظهار داشت: در شرايط فعلي استيضاح وزير علوم و يا حتي چنين جوي را به وجود آوردن، كمكي به جامعه دانشگاهي كشور نيست.
وي با اشاره به اين كه دوره مديريتي رئيسان دانشگاه ها چهار ساله تعريف شده است، يادآور شد: چگونه تصور مي شود اين دوران براي وزير كوتاه مدت تر از اين باشد و در اين مدت نيز تمام خواسته ها محقق شود.
نصيري با بيان اين كه وزير علوم دستاوردهاي بي شماري را در اين مدت در كارنامه خود دارد، ابراز داشت: سياست هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين برهه، استقلال را به دانشگاه هاي كشور بازگرداند.
رئيس دانشگاه سمنان خواستار تجديد نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره استيضاح وزير علوم و تحقيقات شد.
به گزارش ايرنا، غلامي كه طي چهار دهه پس از انقلاب در مسئوليت هاي متفاوت و در استان هاي مختلف كشور مشغول به فعاليت بوده است از آبان 96 به عنوان وزير علوم، تحقيقات و فناوري از مجلس راي اعتماد گرفت.
9891/6103