برگزاري انتخابات در اردبيل ، اعلام نتيجه در تهران

اردبيل- ايرنا- مجمع انتخاباتي هيات كشتي استان اردبيل روز چهارشنبه براي تعيين رييس اين هيات با حاشيه هايي روبرو شده و مسئولان فدراسيون كشتي صلاح ديدند كه تصميم نهايي در باره آن به وزارت ورزش و جوانان موكول شود.

به گزارش ايرنا، انتخابات براي تعيين هيات كشتي استان اردبيل بعنوان ورزش نخست اين استان كه حاشيه هاي آن از مدت ها پيش در فضاي مجازي آغاز شده بود روز چهارشنبه در حالي برگزار شد كه فضاي متشنجي بر آن حاكم بود و در نهايت نيز برخي حاشيه ها اعلام نتيجه را به تهران و ساختمان وزارت ورزش كشاند.
در اين مجمع فرض الله اصغري كلخوران، عبدالرضا اقبال، بهنام بشيرپور، رامين سيف اله زاده، حميد صمدي و بهنام مهرپور نامزد تصدي رياست هيات كشتي اردبيل شدند.
هر 6 كانديدا در ابتداي جلسه به مدت هفت دقيقه ضمن معرفي خود به ارائه برنامه پرداختند، اما در ادامه با كنار كشيدن برخي از نامزدها به نفع نامزدهاي ديگر انتخابات وارد مرحله حساسي شد.
بر همين اساس رامين سيف اله زاده و بهنام مهرپور با اعلام اينكه حميد صمدي از ما براي رياست هيات كشتي استان اصلح است به نفع او كنارگيري كرده و در نهايت رقابت در ميان چهار كانديداي باقيمانده ادامه يافت.
با انجام راي گيري از اعضاي مجمع، بهنام بشير پور 6 راي، عبدالرضا اقبال پنج راي و حميد صمدي 2 راي كسب كردند و 2 راي نيز به علت مخدوش بودن باطل اعلام شد.
بدين ترتيب بهنام بشير پور و عبدالرضا اقبال به علت كسب آراي بيشتر به دور دوم راه يافتند.
با وجود تاكيد مدير كل ورزش و جوانان استان اردبيل و رضا لايق دبير فدراسيون كشتي به اعضاي مجمع براي دقت و خوانا نوشتن اسامي نامزدها، بار ديگرموضوع مخدوش بودن چهار راي دردسر ساز شد.
در دور دوم انتخابات بهنام بشيرپور از 15 راي ماخوذه موفق به كسب 6 راي و عبدالرضا اقبال موفق به كسب پنج راي شد و باز هم چهار راي بعد از بررسي هاي فراوان به علت مخدوش بودن باطل اعلام شد.
بعد از اعلام نتايج راي گيري تعدادي از جوانان حاضردر جلسه با ايجاد جار وجنجال و اعتراض نظم جلسه را برهم زده و سالن جلسه را ترك كردند.
رييس مجمع انتخاباتي كشتي استان اردبيل با وزارت ورزش وجوانان تماس تلفني برقرار كرد ه و اعلام شد كه طبق قانون و آيين نامه با توجه به اينكه نفر اول موفق نشده نصف به اضافه يك مجموع آراي ماخوذه را كسب كند پس موفق به كسب آراي اكثريت نشده و بايد انتخابات بعد از يك ماه دوباره بين اين 2 نفر برگزار گردد كه اين موضوع با مخالفت بشيرپور مواجه شد.
مدير كل ورزش و جوانان استان اردبيل گفت: با دبير، حراست فدراسيون كشتي و حراست اداره كل ورزش و جوانان برگ هاي راي براي چندين بار بررسي شده و نظر آنها مخدوش بودن آنهاست.
آقاخاني افزود: طبق قانون برگ هاي راي به وزرات ورزش و جوانان ارسال مي شود تا آنها بعد از بررسي اعلام نظر كنند ، در صورت تائيد انتخابات ، بهنام بشير پور به عنوان رييس هيات كشتي استان اردبيل انتخاب مي شود و در غير اين صورت انتخابات يك ماه بعد و براي بار سوم بين بهنام بشير پور و عبدالناصر اقبال برگزار خواهد شد.
/6016/6130