براي مقابله بامشكلات از ظرفيت تشكل هاي مردم نهاد استفاده شود

ساري - ايرنا- استاندار مازندران گفت كه براي حل مشكلات مهم و اصلي استان بايد از ظرفيت هاي تشكل هاي مردم نهاد استفاده شود.

به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني استانداري مازندران، احمد حسين زادگان در نشست با مسئولان تشكل هاي مردم نهاد استان وجود 460 سمن در مازندران را فرصتي براي حل معضلات دانست و تاكيد كرد: در كنار توسعه ورزش همگاني كه يكي از سياست هاي جدي است، توسعه سمن ها و بهره گيري از ظرفيت آنها نيز يك راهبرد مهم است كه بايد تا يك ماه ديگر عملياتي شود.
مقام عالي دولت در استان مازندران مداخله سمن ها را در مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي بسيار اثربخش خواند و گفت : پيامهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بايد از كانال سمن ها و تشكلهاي مردم نهاد به جامعه منتقل شود.
استاندار مازندران آموزش را يكي از راههاي مهم توانمندسازي اعضاي تشكل هاي مردم نهاد دانست و افزود: ما بايد در برنامه هاي آموزشي تهيه شده سعي كنيم به سمتي حركت كنيم كه پاسخگوي نيازهاي واقعي اين تشكل ها و البته جامعه هدف آنها باشد.
حسين زادگان به سمن ها توصيه كرد كه در راستاي وظايف تعريف شده، فعاليت هاي خود را گسترش دهند تا مردم و دستگاه هاي دولتي تاثير مثبت وجود سازمان هاي مردم نهاد و مشاركت مردم در امور مختلف را بيشتر احساس كنند.
6990/1899