شمار خانوارهاي زير پوشش كميته امداد 25 درصد افزايش يافت

مشهد- ايرنا- مديركل كميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي گفت: شمار خانوارهاي معيشت بگير زير پوشش اين نهاد از ابتداي امسال تاكنون 25 درصد نسبت به پارسال بيشتر شده است.

حبيب الله آسوده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ابتداي امسال 123 هزار و 500 خانوار معيشت بگير در خراسان رضوي زير پوشش كميته امداد بودند اما هم اكنون با افزايش حدود 30 هزار خانوار به اين جمع شمار خانواده هاي معيشت بگير در استان به 154 هزار خانوار افزايش يافته است.
وي گفت: مستمري اين خانواده ها از محل تبصره 14 بحث كمك معيشت پرداخت مي شود. همچنين در خراسان رضوي پشت نوبت دريافت خدمات و مستمري براي دريافت كمك از كميته امداد نداريم.
مديركل كميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي افزود: براي همه افرادي كه براي دريافت كمك به اين نهاد مراجعه مي كنند در اسرع وقت با رسيدگي و بررسي پرونده، اقدامات لازم انجام مي شود.
نيم ميليون نفر در خراسان رضوي در قالب 200 هزار خانواده زير پوشش كميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي قرار دارند.
7496/1858