400 مدرسه با سه يا چهار دانش آموز در لرستان وجود دارد

خرم آباد - ايرنا - مديركل آموزش و پرورش لرستان گفت: اكنون 400 مدرسه در اين استان با سه يا چهار دانش آموز فعاليت مي كنند.

به گزارش ايرنا رضا زيني وند مقدم روز چهارشنبه در آئين افتتاحيه جشنواره خوارزمي بيان كرد: علم آموزي در دين مبين اسلام و در احاديث و روايتي بسيار بر علم و دانش تاثيرگذار و تحول آفرين تاكيد شده است.
وي با بيان اينكه ارزش انسانها به انديشه و علم آنها است، اظهار داشت: حاصل انديشه و تفكرو ايده هاي انسان در اين دنيا ماندگار است.
زيني وند مقدم ادامه داد: بسياري از علما و انديشمندان و بزرگان به واسطه تفكرات تاثيرگذارشي كه داشتند نامشان در دنيا جاودانه شده است.
وي گفت: دانش و علم خوارزمي اثرهاي ماندگاري از اين دانشمند برجاي گذاشته و ارزش واقعي هر انساني به توانمندي و روح متعالي او است.
مديركل آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: ايده ها و افكار انسان در جامعه منجر به آثار اثربخشي در جامعه مي شود پس بايد تلاش كرد در اين راستا گام هاي توانمندي برداشته شود.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه موفقيت هاي چشمگيري كسب كرده است.
زيني وند مقدم افزود: در هرشهر و بخشي يك دانشگاه يا مركز آموزش عالي وجود دارد و هيچ شهري خالي از مراكز آموزش عالي نيست و اين بيانگر عدالت آموزشي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.
به گفته وي پايه و اساس توسعه آموزش است كه در ايران مورد توجه قرار گرفته است اما حلقه مفقوده آموزش مهارت آموزي است.
مديركل آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: به لحاظ كمي مراكز آموزشي در ايران وجود دارد اما به لحاظ كيفي دانشجو پس از فراغت از تحصيل بايد بتواند زندگي خود را به وسيله علم كسب شده اداره كند.
وي تاكيد كرد كه آموزش بايد پژوهش محور و توام با مهارت آموزي باشد و در اين راستا سياست هاي نظام آموزش و پرورش نيز بايد به اين سمت باشد.
وي افزود: جشنواره خوارزمي فرصتي است كه جامعه فرهنگي و علمي را متوجه آموزش مهارت محور كنيم.
7274/6060