آمار مهاجرت ها هر ساله افزایش می یابد

تهران - ایرنا - استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت : آمارها نشان می‌دهد مهاجرت هر سال افزایش می یابد، به گونه ای كه از هر ٣٠ نفر یك نفر مهاجرت می كند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، سعیده سعیدی عصر سه شنبه در نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت های بین المللی در پژوهشكده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف، اظهار كرد: مسأله مهاجرت چالشی جهانی است كه بر كشور مبدأ، مقصد و همچنین نهاد خانواده اثر می‌گذارد.
وی با بیان اینكه در سال های اخیر با افزایش فقر و سایر معضلات اجتماعی این پدیده افزایش یافته است ، در باره مهاجرت زنان اظهار كرد : به لحاظ كمی رشد قابل توجهی داشته است. در گذشته این مهاجرت نوعی تابو تلقی می شد اما امروزه جامعه این امر را پذیرفته است.
این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد : از سال ٢٠١5 به بعد بنابر اعلام سازمان ملل بسیاری از این مهاجرت ها ناامن و از اواخر قرن بیستم به یك پدیده سیاسی مبدل شده است.
وی با اشاره به مهاجرت های غیرمتعارف (غیرقانونی) افزود : در گذشته مهاجرت های غیرمتعارف توسط افراد فرهیخته صورت نمی گرفت اما پس از بحران های ارزی در سال های اخیر افراد تحصیل كرده جامعه نیز به چنین مهاجرت هایی روی آورده‌اند.
سعیدی گفت : هر جابجایی نهاد خانواده را دچار چالش می كند. چنان چه این جابجایی به صورت غیرمتعارف انجام گیرد، طبیعتاً این چالش بزرگتر، بازگشت به مبدأ دشوارتر و هزینه ها نیز بیشتر می شود.
وی در خصوص تأثیرات مهاجرت غیرمتعارف بر نهاد خانواده به چالش روابط بین فرزندان و والدین، افزایش طلاق عاطفی و رسمی، تغییر الگوهای ازدواج و مهاجرت كودكان بدون همراه اشاره كرد و افزود : فرزندان این خانواده ها نیز دچار آسیب های اجتماعی بیشتری می شوند.
این استاد دانشگاه همچنین در باره چالش‌ مهاجران در كشورهای مقصد به مسأله اخراج، افزایش خشونت‌های جسمی و روانی، چالش سكونتگاه ها، مخاطرات مسیر، طولانی بودن بررسی پرونده های پناهجویی، مسائل و مشكلات مالی و نبود راهنما در مهاجرت های غیرمتعارف و زندگی در برزخ اشاره داشت.
وی در پایان خاطرنشان كرد : جامعه دانشگاهی وظیفه آگاهی بخشی به خانواده ها، بویژه نسل جوان را برعهده دارد. تا اگر مهاجرت غیرمتعارفی نیز صورت می گیرد، اطلاعات كافی در مورد چالش ها و هزینه های آن وجود داشته باشد.

**مهاجرین غیرقانونی
الیزابتا پراتزلی، استاد دانشگاه پادوا ایتالیا دیگر سخنران این نشست گفت : بسیاری از مهاجران با هدف دستیابی به زندگی بهتر مهاجرت می كنند، اما عمدتاً با شكست مواجه می شوند.
وی افزود: از آن جا كه بیشتر مهاجران به صورت غیرقانونی مهاجرت می‌كنند با آسیب های روحی و روانی، جسمی و اجتماعی فراوانی روبرو می شوند.
به عقیده این استاد دانشگاه بیشتر این مهاجران به كارگرانی بدل می شوند كه برای ماندن در كشور مقصد ساعات طولانی و با دستمزدهای پایین كار می كنند و این مسئله نه تنها در میان كارگران غیرمتخصص كه در میان متخصصان هم به چشم می خورد. این پدیده حتی شرایط كاری كارگران بومی را نیز تحت‌تأثیر قرار می دهد.
این كارشناس اجتماعی می افزاید : در اردوگاه كارگران مهاجر حتی مسائلی نظیر شكنجه و خرید و فروش كارگر نیز وجود دارد.
وی گفت : از جمله سیاست های مهاجرتی كشورهای غربی امنیتی كردن مرزها و ایجاد دیوار بین مهاجران مسلمان و غیرمسلمان است تا اتحاد و همبستگی برقرار نشود.
استاد دانشگاه پادوا ایتالیا با تاكید بر اینكه زندگی مهاجران كاملاً به كار بستگی دارد، عنوان كرد : بسیاری از كارگران مهاجر در غیبتی دوگانه به سر می‌برند، در مبدأ خیال پردازی كرده و در مقصد خیال پردازی ها به دردهای واقعی تبدیل شده است.
وی همچنین خاطرنشان كرد: این مهاجرت ها رشد اقتصادی نابرابر در دنیا را نشان می دهد. نوعی استعمار كه توسط شركت های بزرگ چند ملیتی انجام می شود.

**9489**1601**