گروه پژوهش آموزش و پرورش خوزستان برتر كشور شد

اهواز - ايرنا - مديركل آموزش و پرورش خوزستان گفت: گروه تحقيق و پژوهش آموزش و پرورش خوزستان بر اساس برخي شاخص هاي ملي موفق به كسب رتبه برتر كشوري شد.

به گزارش ايرنا محمد تقي زاده روز سه شنبه در آيين تجليل از معلمان پژوهنده برتر خوزستان در محل اداره كل آموزش و پرورش خوزستان بيان كرد: كسب رتبه نخست كشوري در حوزه پژوهش نشان دهنده توسعه دانش معلمان خوزستاني در حوزه تحقيق و پژوهش است.
وي گفت: اگر همه تصميماتي كه در سازمان ها گرفته مي شود با پشتوانه پژوهشي باشد برنامه ها و تصميمات با موفقيت همراه خواهد بود.
تقي زاده با بيان اينكه برنامه ها و سياست هاي سازمان ها نبايد فرد محور باشد، ادامه داد: وقتي برنامه ها به صورت فردي و سليقه اي تنظيم شود با كنار گذاشتن افراد از حوزه مسئوليت، اجراي آن برنامه ها و سياست ها نيز متوقف مي شود كه اين امر يك مساله آسيب زا به شمار مي آيد.
وي افزود: اگر تفكر و پژوهش به عنوان پشتوانه برنامه هاي يك سازمان در نظر گرفته شود، با عوض شدن مسئول يك سازمان، اجراي آن برنامه ادامه پيدا مي كند.
وي ادامه داد: پژوهش ها نبايد به بايگاني سپرده شوند بلكه بايد اطلاعات آنها از نسلي به نسل بعد منتقل شده تا در طول زمان تكامل يافته، ماندگار شده و منجر به تحول در جوامع شوند.
گفتني است؛ در اين همايش از معلمان پژوهشگر اهواز كه موفق به كسب يك رتبه برتر استاني و 27 رتبه برتر منطقه اي شدند، تجليل شد؛ همچنين از 2 دانش آموز اهوازي كه صاحب رتبه برتر استاني در حوزه پژوهش شده بودند نيز تجليل شد.
7158/ 6037