انزوای آمریكا در عرصه بین المللی همچنان ادامه دارد

نیویورك- ایرنا- آمریكا بار دیگر با قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مخالفت كرد كه 181 كشور جهان به آن رای مثبت دادند و تنها یك كشور با واشنگتن همسو شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه ای را تصویب كرد كه به موجب آن چارچوب بهتری برای استفاده نوآوری ها در جوامع آوارگان اجباری و میزبانان آنها مشخص می كند.
در یك تصمیم تاریخی، كشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد چارچوب جدید بین المللی را با عنوان «كمیته جهانی پناهندگان» تصویب كردند كه جهان را ملزم می كند تا به جابجایی انبوه و بحران پناهندگان پاسخ دهد و پناهندگان و جوامع میزبان آنها از آن بهره مند شوند.
كشورهایی كه با این قطعنامه مخالفت كردند، مجارستان و آمریكا بودند اما 181 كشور به آن رای مثبت داد و سه كشور هم نظر خود را به صورت ممتنع اعلام كردند.
فیلیپو گراندی كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در این زمینه گفت: هیچ كشوری نباید به تنهایی به هجوم عظیم پناهندگان پاسخگو باشد. بحران پناهندگان به مسئولیت جهانی نیاز دارد و كمیته جهانی پناهندگان، بیان قدرتمندی از نحوه همكاری ما در دنیای قطعه قطعه شده امروزی است.
كمیته جهانی پناهندگان به عنوان بخشی از قطعنامه سالانه كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) است كه بر پایه سیستم حقوق بین الملل موجود برای پناهندگان، به ویژه كنوانسیون پناهندگان 1951، حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه بنا شده و یك ابزار عملی قانونی برای تقویت همكاری هاست.
اكنون بیش از 68.5 میلیون نفر در سراسر جهان مجبور به گریختن به سراسر جهان شده اند كه از این تعداد، 25.4 میلیون نفر از مرزها عبور كرده اند تا پناهنده شوند.
قطعنامه مربوط به پناهندگان در حدود 60 سال گذشته با اتفاق آرا به تصویب رسیده است اما این بار با توجه به سیاست های مهاجرتی دولت آمریكا، این كشور به آن رای مخالف داد.
هرچند قطعنامه های مجمع عمومی برای كشورها الزام آور نیست اما برای دبیرخانه سازمان ملل و ایجاد ساز و كار اجرایی كردن آن راهگشا است و می تواند مبنایی برای اقدامات بعدی باشد.
اروپام*1429