خراسان شمالی سالانه به 1200 معلم جدید نیاز دارد

بجنورد- ایرنا- رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی گفت: آموزش و پرورش این استان سالانه هزار تا هزار و 200 معلم جدید نیاز دارد كه تامین آن بر عهده این مركز آموزش عالی است.

به گزارش ایرنا حبیب صفرزاده، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان هم اكنون گنجایش تربیت این تعداد نیروی انسانی برای آموزش و پرورش را ندارد.
وی افزود: این دانشگاه باید در یك دوره چهار ساله افزون بر چهار هزار دانشجومعلم جذب و تربیت كند كه هم اكنون نبود فضای كافی این امر را با مشكل مواجه كرده است.
وی از آموزش و پرورش استان و سایر دستگاه ها خواست تا دست كم چند فضای آموزشی مناسب در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار دهند.
به گزارش ایرنا استان خراسان شمالی هم اكنون 164 هزار دانش آموز دارد كه زیر نظر 14 هزار فرهنگی تحصیل می كنند و سالانه 850 تا 900 معلم از مدارس استان بازنشسته و از گردونه خدمت در آموزش و پرورش خارج می شوند.
دانشگاه فرهنگیان برای تامین نیرو، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی آموزش و پرورش ایجاد شده است و سالانه نیروهای زیادی از این دانشگاه دانش آموخته و وارد مدارس می شوند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی گفت: اگر این دانشگاه فضای مورد نیاز برای جذب دانشجومعلم نداشته باشد داوطلبان در سایر مراكز آموزش عالی استان ها پذیرفته می شوند و یا از سایر دانش آموخته ها به كارگیری خواهند شد.
صفرزاده افزود: دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی هم اكنون 370 دانشجومعلم دختر و 650 دانشجومعلم پسر در 2 پردیس جداگانه زیر پوشش دارد و 440 نفر از دبیران تازه استخدام به خدمت آموزش و پرورش در دوره های آموزشی یكساله شركت كرده اند.
وی گستره پردیس این مركز آموزش عالی را 30 هكتار دانست و اظهار داشت: برای ساخت و ساز اعتبار مورد نیاز وجود ندارد و هم اكنون تنها پردیس برادران در این فضا مستقر است و دانشجومعلمان دختر در یك فضای مدرسه ای مشغول به تحصیل هستند.
صفرزاده با بیان اینكه راه اندازی تربیت معلم در كشور 100 ساله شده است، افزود: در استان خراسان شمالی نیز این مركز آموزش عالی كه با عنوان های مختلفی از جمله دانشسرا فعال بوده، قدمتی 60 ساله دارد كه تاكنون تعداد زیادی معلم تربیت كرده است.
وی از برگزاری جشن 100 سالگی تربیت معلم خبر داد و گفت: این جشن در اواسط ماه آینده با حضور رئیس دانشگاه فرهنگیان كشور و شماری از مسئولان كشوری و استانی برگزار خواهد شد كه در این برنامه تعدادی كتاب نیز رونمایی می شود.
وی عدم برخورداری از خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی را از مشكلات این دانشگاه عنوان كرد و افزود: از شهرداری و دستگاه های مربوطه می خواهیم كه به این نیاز دانشگاه توجه كنند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی گفت: متاسفانه در تغییر و تحولات مدیران ارشد استان، دستورات كتبی استاندار مبنی بر در نظر گرفتن وسیله نقلیه عمومی برای رفت و آمد دانشجویان و اختصاص 2 زمین چمن هنوز عملی نشده است.
در استان خراسان شمالی بیش از 40 هزار دانشجو در دانشگاه های دولتی، پیام نور، آزاد و سایر موسسات آموزش عالی تحصیل می كنند.
3007/5132