۲۶ آذر ۱۳۹۷،‏ ۱۹:۴۹
کد خبر: 83138113
۰ نفر
50 هكتار از اراضي بياباني آرادان تاغ كاري شد

سمنان- ايرنا- رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان آرادان گفت: 50 هكتار از مناطق بياباني اين شهرستان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي به منظور جلوگيري از بيابانزايي تاغ كاري شد.

به گزارش ايرنا، اميرحسين شاه حسيني عصر دوشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: 50 هزار نهال تاغ در اين طرح در عرصه هاي ملي كم پوشش شمال ده نمك امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي كاشته شد.
وي، حفظ، احياء و اصلاح مناطق بياباني و جلوگيري از فرسايش بادي را از مزاياي و اهداف كاشت نهال در عرصه‌هاي بياباني عنوان كرد و افزود: بيابان‌زايي دركاهش تنوع زيستي و از بين رفتن منابع پايدار غذا و افزايش عواقب زيست محيطي تاثيرگذار است.
شاه حسيني اظهار داشت: 15 ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي آبخيزداري با هدف جلوگيري از هدر رفت آب، فرونشست آب در سفره هاي آب زيرزميني و جلوگيري از سيل، گسترش پوشش گياهي، بيابانزدايي و حفظ عرصه هاي طبيعي به شهرستان آرادان تخصيص يافت.
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري آرادان گفت: اجراي طرح نهال كاري در عرصه هاي بياباني شهرستان آرادان جنبه پيشگيري دارد و بايد با افزايش پوشش گياهي براي رفع چالش بيابانزايي و ريزگرد در اين منطقه از استان سمنان اقدام كرد.
به گزارش ايرنا، وسعت عرصه هاي طبيعي شهرستان آرادان بيش از چهار هزار و 300 كيلومتر مربع است، استان سمنان 9.7 ميليون هكتار وسعت دارد كه 55 درصد نواحي بيابان و خشك، 38.5 درصد مراتع، 2 درصد اراضي كشاورزي و 3.6 درصد جنگل است.
7342/6103