با مديريت چِرا ظرف 2سال مشكل ريزگردها در خوزستان حل مي شود

اهواز - ايرنا - مدير كارگروه ملي مقابله با گرد و غبار گفت: اگر مديريت دام، چرا و قرق به خوبي صورت گيرد قول مي‌دهم تا 2 سال آينده در جنوب و جنوب شرق خوزستان گرد و غباري نداشته باشيم.

علي‌محمد طهماسبي‌بيرگاني روز سه‌شنبه در گفت‌ و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: چراي دام ها بايد مديريت شوند زيرا دامها نقش تخريبي در مراتع دارند و تمام علوفه را چرا مي‌كنند.
وي با اشاره به بارندگي اخير در خوزستان و تاثير آن بر كانون هاي ريزگرد بيان كرد: تاكيد ما بيشتر مراقبت از كانون هاي جنوب و جنوب شرق با حفظ علوفه اي است كه از اين پس با توجه به بارندگي هاي امسال ايجاد مي شود .
مدير كارگروه ملي مقابله با گرد و غبار گفت: با توجه به بارندگي ها مراتع در منطقه جنوب و جنوب شرق خوزستان وضعيت خيلي خوبي خواهند داشت براي همين مديريت چرا و قرق را در سطح زيادي در نظر گرفته ايم و نامه نگاري هاي مختلفي نيز در اين رابطه با استاندار خوزستان، وزارت جهاد كشاورزي و دفتر مقام معظم رهبري داشته ايم.
وي يادآور شد: نبود مديريت چرا نه تنها از يك سو موجب بروز گرد و غبار مي شود بلكه از سوي ديگر نيز وقتي علوفه مجاني باشند، دامداران اقدام به فروش دام خود نمي‌كنند و گوشت گران مي‌شود، در واقع هرگاه با تَرسالي و پوشش گياهي خوب مواجه بوديم دامداران دام خود را نفروخته‌اند.

***منشايابي كانون‌هاي گرد و غبار كل كشور تا پايان سال جاري
طهماسبي‌بيرگاني با اشاره به ميزان اراضي غبارناك و غبارخيز بيان كرد: در حوزه غبارناكي هنوز آمار نهايي در اين خصوص در استان را به دست نياورده ايم ولي از منظر غبارخيزي نزديك به 2 ميليون هكتار در خوزستان مناطق غبارخيز با شدت‌هاي مختلف هستند.
وي گفت: تا پايان امسال نه تنها استان خوزستان بلكه كل كشور از نظر منشايابي داخلي به طور كامل انجام مي‌شود.
مدير كارگروه ملي مقابله با گرد و غبار با اشاره به اعتبارات تخصيص داده شده براي مقابله با ريزگردها در خوزستان گفت: از 2 هزار و 440 ميليارد ريال تاكنون 50 درصد اعتبارات به استان خوزستان تخصيص داده شده است و سارمان برنامه و بودجه نيز اولويت بندي هاي اين موضوع را انجام داده است، همچنين مبادله موافقتنامه اعتبار و پيشرفت فيزيكي پروژه هاي نيز ابلاغ شده است.
وي تاكيد كرد: شخصا به جد پيگير كارگروه نظارتي متشكل از استاندار، سازمان برنامه و بودجه و ستاد مقابله با گرد و غبار هستم تا اثر بخشي پروژه ها به طور كامل استخراج شود.

***كانون‌هاي ريزگرد زير چتر UNDP
طهماسبي‌بيرگاني در خصوص پيگيري هاي بين المللي در حوزه كانون هاي ريزگرد خارجي توضيح داد: امسال برنامه عمل زيرمنطقه اي زيرنظر چتر UNDP(برنامه پيشرفت و توسعه ملل متحد )در دستور كار قرار داده ايم كه رايزني‌هاي اوليه آن در دفتر UNDP در ايران انجام شده است كه منابعي نيز از سوي UNDP و كشور ما در خصوص كانون هاي جنوب غرب در حال پيگيري است.
وي تاكيد كرد: حتي پيگيري هاي ما در حوزه گرد و غبار خارجي روي كانون هاي تاثير گذار روي خوزستان مي باشد.
مدير ملي ستاد مقابله با گرد و غبار كشور با تاكيد بر اين كه پيش از اين موافقت نامه هايي در اين خصوص منعقد مي شد كه تاثير چنداني نداشت، گفت: در حال حاضر مي خواهيم دفاتر UNDP در كشورهاي عراق، سوريه و ايران برنامه مورد نظر را قبول و اجرا كنند كه اين موضوع در دستور كار ما قرار گرفته و رايزني با سرپرست UNDP نيز طي هفته گذشته انجام شده است.
برنامه پيشرفت و توسعه ملل متحد يا UNDP، يا به عبارت ديگر، شبكه‌هاي جهاني توسعهٔ ملل متحد، بزرگترين مرجع كمك‌كننده براي توسعهٔ اين كشورها در سطح جهان است.
به گزارش ايرنا معضل گرد و غبار از 15 سال گذشته تاكنون گريبانگير استان خوزستان و برخي ديگر از استان‌هاي كشور شده است كه عوامل مختلفي چون تغييرات اقليمي آب و هوا، خشك شدن تالاب‌ها، خشكسالي، احداث سدها و... از جمله عوامل دخيل در اين پديده به شمار مي‌آيند.
بيش از يك ميليون و 200 هزار هكتار از زمين هاي خوزستان را بيابان تشكيل داده كه نقش مهمي در بروز پديده گرد و غبار در اين استان دارد و گفته مي شود بين 30 تا 40 درصد اين گرد و غبارها منشاء داخلي دارد.
بر اساس مطالعات، مساحت كانون هاي فرسايش بادي و ماسه هاي روان در خوزستان 280 هزار هكتار و وسعت كانون هاي رُسي 350 هزار هكتار است كه كانون هاي رسي، بحراني معرفي شده است.
حدود 40 هزار هكتار از اين كانون ها در جنوب و شرق اهواز كانون هاي فوق بحراني است كه در اولويت طرح مقابله با ريزگرد قرار دارد.
7164/6002