بانك مركزی: حجم نقدینگی از 1693 هزار میلیارد تومان گذشت

تهران- ایرنا- بانك مركزی اعلام كرد: حجم نقدینگی در مهرماه امسال به یك هزار و 693 هزار میلیارد تومان (16 تریلیون و 938 هزار و 400 میلیارد ریال) رسید كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.7 درصد افزایش دارد.

به گزارش ایرنا، براساس گزیده های آمارهای اقتصادی بانك مركزی كه عصر یكشنبه منتشر شد، این میزان نقدینگی از ابتدای امسال 10.7 درصد رشد كرده است.
از این میزان نقدینگی، سهم پول 242 هزار میلیارد تومان (2 تریلون و 420 هزار و 100 میلیارد ریال) و سهم شبه پول كه سپرده های نگهداری شده در بانكهاست بیش از 1451 هزار میلیارد تومان (14 تریلیون و 518 هزار و 300 میلیارد ریال) است.
با این اوصاف، حجم پول در بازه زمانی یكسال منتهی به مهر امسال 47.7 درصد و شبه پول 17.2 درصد رشد دارد.
همچنین بر پایه این آمار، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانكی در پایان مهرماه امسال بیش از 830 هزار میلیاد تومان (8303 هزار میلیارد ریال) بوده است كه نسبت به مدت مشابه پارسال 32.2 درصد رشد ثبت كرده است.
در این بازه زمانی، میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی نیز با رشد 20.9 درصدی نسبت به مهرماه پارسال به 2970 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بدهی بخش غیردولتی نیز با رشد 18 درصدی در یكسال منتهی به مهرماه امسال به یك هزار و 176 هزار میلیارد تومان (11 تریلیون و 763 هزار میلیارد ریال) رسیده است.
همچنین در این مدت، میزان دارایی‌های خارجی بانك مركزی در مهرماه امسال به 451 هزار میلیارد تومان (4 تریلیون و 519 هزار و 200 میلیارد ریال) رسید كه نسبت به مدت مشابه پارسال 26 درصد افزایش نشان می‌دهد؛ بدهی بخش دولتی به بانك مركزی در دوره مورد بررسی نیز 663.1 هزار میلیارد ریال بوده كه نشان‌دهنده 6.2 درصد افزایش است.
بر پایه این آمار، بدهی‌های ارزی بانك مركزی نیز در مهرماه امسال بیش از 222 هزار میلیارد تومان (2 تریلیون و 225 هزار و 900 میلیارد ریال) اعلام شده است كه نسبت به مدت مشابه سال پیش 29.2 درصد افزایش دارد.
اقتصام**2025 ** 2023