168 طرح در مركز تحقيقات كشاورزي آذربايجان غربي اجرا مي شود

اروميه- ايرنا- رييس مركز تحقيقات و آموزش جهاد كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي گفت: 168 طرح پژوهشي در سال زراعي جاري توسط محققان اين حوزه در مركز تحقيقات در حال اجراست.

عباسعلي روانلو روز يكشنبه در آيين تجليل از محققان اين بخش با بيان اينكه 78 فقره از اين طرح ها ملي است، افزود: گزارش هاي نهايي برخي از اين طرح ها ارائه يا در حال اتمام و نهايي شدن است.
وي با اشاره به اينكه 10 بخش تحقيقاتي با 68 محقق و 46 هيات علمي در اين مركز فعال است، بيان كرد: ارائه اطلاعات و طرح هاي نوين براي ارتقاي كشاورزي استان و كشور از اهداف فعاليت اين مركز است.
وي با اشاره به نشر دستاوردهاي علمي مركز در سال 96 ادامه داد: چاپ و نشر 28 مقاله علمي در نشريات و مجلات داخلي و خارجي از گام هاي مهم در راستاي ترويج كشاورزي نوين بوده است.
رييس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي گفت: وضعيت توليد دانش فني در اين بخش مطلوب است و كشور توانسته در سال هاي اخير در رديف 10 كشور برتر در انتشار مقالات با اختصاص 1.18 درصد از كل مقالات منتشره قرار بگيرد.
روانلو افزود: تحقيقات در اين بخش اندك است و با تحقيقات و يافته هاي جديد مي توان مردم را به اين كار تشويق و علاقمند كرد.
روانلو با اشاره به افزايش گازهاي گلخانه اي بيان كرد: با تقويت دانش مردم و بهره برداران در دنيا مي توان از بروز بسياري از مشكلات جلوگيري كرد.
وي گفت: هشت عرصه تحقيقاتي زير نظر مركز تحقيقات جهاد كشاورزي در استان فعال است.
وي بيان كرد: ايستگاه كهريز اروميه، ايستگاه تحقيقاتي ساعتلو، ايستگاه خوي، پايگاه آبخوان پلدشت، ايستگاه ماكيان جارچيلو، مزرعه تحقيقاتي ديم خرم آباد اروميه، ايستگاه صنوبر مياندوآب و ايستگاه تحقيقاتي مياندوآب از جمله اين عرصه ها و ايستگاه هاست.
در اين آيين از هشت تن از محققان اين مركز تجليل شد.
به گزارش ايرنا تحقيقات اين مركز كاملا كاربردي است و نتايج حاصل از اين تحقيق ها به صورت مستقيم به دست كشاورزان مي رسد تا در راستاي ارتقاي كمي و كيفي توليد در بخش كشاورزي به كار گرفته شود.
آذربايجان غربي داراي 800 هزار هكتار اراضي كشاورزي است و بهره برداران استان سالانه 6 ميليون تن محصول توليد مي كنند.
7125/7129