نشست مقایسه تطبیقی 'شعر ایران و ژاپن' در توكیو برگزار شد

پكن- ایرنا- سومین نشست مقایسه تطبیقی 'شعر ایران و ژاپن' در راستای معرفی شعر و ادبیات فارسی و مقایسه تطبیقی آن با شعر ژاپن، شامگاه شنبه از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن برگزار شد.

به گزارش ایرنا رایزن فرهنگی ایران در ژاپن در این نشست گفت: رایزنی فرهنگی در ادامه برگزاری نشست های علمی و تخصصی خود، این دوره آموزشی را برگزار كرده است.
'حسین دیوسالار' اظهار امیدواری كرد برگزاری این سلسله نشست ها بتواند نقش موثر و مفیدی در ایجاد شناخت بهتر از دو كشور فراهم نماید.
'كومانو این ایچی' سفیر پیشیت ژاپن در ایران، رئیس انجمن دوستی ایران و ژاپن و استاد دانشگاه كوكوسای در ادامه این نشست به عنوان مدرس این دوره به سخنرانی پرداخت.
او در ادامه سلسله مباحث قبلی، به معرفی سعدی و اشعار این شاعر نامدار و بزرگ ایران پرداخت و گفت: یكی از مهمترین خاطرات من در ماموریت ایران، دریافت شعر بسیار مهم و تاثیر گذار سعدی شیرازی (بنی آدم اعضای یكدیگرند) است كه ایرانیان عزیز در اقدامی زیبا در زمان زلزله و تسونامی بزرگ ژاپن برای ابراز تاسف و همدردی با ملت و دولت ژاپن برای من فرستادند.
او اظهار داد: همین امر باعث شد تا به شعر فارسی و این زبان بسیار زیبا علاقه مند باشم و آن را دنبال كنم.
كومانو در ادامه با قرائت اشعاری از شاعران بزرگ ایران همچون مولوی و حافظ به تشریح آنان پرداخت و نمونه هایی از مفاهیم این اشعار را در زبان ژاپنی مورد بررسی قرار داد.
پایان بخش این برنامه، پرسش شركت كنندگان در مورد اشعار فارسی بود كه كومانو به تشریخ و ارائه پاسخ های لازم پرداخت.
**آساق**1904**

سرخط اخبار جهان