بانوان با 55 سال سن بازنشسته می شوند

تهران- ایرنا- مدیركل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی شرایط بازنشستگی بانوان در این سازمان را اعلام كرد و گفت: زنان شاغل دارای 55 سال سن در صورت داشتن 20 سال سابقه كار می توانند بازنشسته شوند.

سیدمحمدعلی جنانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: چندین شرط مختلف برای بازنشستگی بانوان وجود دارد كه برحسب دارا بودن آن می توانند از این موقعیت ها برای بازنشستگی بهره مند شوند.
وی اظهار داشت: یكی از این شرایط استفاده از تبصره چهار ماده 76 قانون تامین اجتماعی است كه بر اساس آن بانوان مشمول قانون كار، با 20 سال سابقه و 42 سال سن می توانند از این قانون استفاده كنند و بازنشسته شوند.
در تبصره‌ چهار ماده 76 قانون تامین اجتماعی آمده است، زنان‌ كارگر با داشتن‌ 20 سال‌ سابقه‌ كار و 42 سال‌ سن‌ به‌ شرط‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ با 20 روز حقوق‌ می ‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده كنند.
جنانی ادامه داد: همچنین بر اساس تبصره یك ماده 76 بانوان و مردان می توانند از قوانین بازنشستگی بهره مند شوند كه در این تبصره برای مردان 30 سال سابقه و 50 سال سن و برای بانوان 30 سال سابقه و 45 سال سن در نظر گرفته شده است تا مشمول بازنشستگی شوند.
وی درباره مشاغل سخت و زیان آور نیز توضیح داد: مشاغل‌ سخت‌ و زیان ‌آور مشاغلی‌ است‌ كه‌ در آنها عوامل‌ فیزیكی‌، شیمیایی‌، مكانیكی‌ و بیولوژیكی‌ محیط‌ كار غیراستاندارد بوده‌ و در اثر اشتغال‌ كارگر تنشی‌ به‌ مراتب‌ بالاتر از ظرفیت های‌ طبیعی‌ (جسمی‌ و روانی‌) در وی‌ ایجاد می‌ شود كه نتیجه‌ آن‌ بیماری‌ شغلی‌ و عوارض‌ ناشی‌ از آن‌ است‌. برای اینگونه مشاغل می توان ‌با بكارگیری‌ تمهیدات‌ فنی‌، مهندسی‌، بهداشتی‌ و ایمنی‌، صفت‌ سخت‌ و زیان ‌آور بودن‌ را كاهش‌ داد یا حذف‌ كرد.
جنانی اضافه كرد: افرادی‌ كه‌ حداقل‌ 20 سال‌ متوالی‌ و 25 سال‌ متناوب‌ در كارهای‌ سخت‌ و زیان‌ آور اشتغال‌ داشته‌ و در هر مورد حق ‌بیمه‌ مدت‌ یادشده را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند، می ‌توانند تقاضای‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ كنند، هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق ‌بیمه‌ در كارهای‌ سخت‌ و زیان ‌آور 1،5 سال‌ محاسبه‌ خواهد شد.
مدیركل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: بازنشستگی با شرایط سخت و زیان آور بودن، شرط سنی ندارد و هر بانویی می تواند با 20 سال فعالیت بازنشسته شود.
وی ادامه داد: همچنین بانوان می توانند با شرط سنی 55 سال و مردان با 60 سال از مزایای بازنشستگی با 20 سال سابقه كاری استفاده كنند.
البته برخی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری، با 25 سال سابقه، بانوان و مردان متقاضی را بازنشسته می كنند و شرط سنی هم ندارد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، بیشترین تعداد افراد بیمه شده این سازمان به گروه سنی 30 تا 34 سال تعلق دارند كه حدود 21،12 درصد از كل جمعیت بیمه شده فعال را شامل می شوند.
تعداد بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی نزدیك به ٩ میلیون و 500 هزار نفر است كه ١٩ درصد آنان را زنان تشكیل می دهند. همچنین تعداد بیمه شدگان خاص تحت پوشش این سازمان بیش از چهار میلیون نفر است كه در این حوزه نیز ١٩ درصد بیمه شدگان را زنان تشكیل می دهند.
در حوزه بازنشستگان نیز بر اساس اطلاعات به دست آمده، هشت و سه دهم درصد بازنشستگان عادی و هفت و سه دهم بازنشستگان پیش از موعد زن هستند. اكنون تامین اجتماعی حدود سه میلیون نفر بازنشسته دارد.
سازمان تامین اجتماعی با حدود 42 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، 18 نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد زیرپوشش ارائه می دهد.
این سازمان دارای مراكز مختلف بیمه ای و درمانی است و 356 بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می كند.
بخش بیمه ای تامین اجتماعی دارای 480 شعبه در سراسر كشور است و خدمات بیمه ای این سازمان از طریق این واحدها به جامعه تحت پوشش ارائه می شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان تر مردم به خدمات تامین اجتماعی، شعب اقماری و كارگزاری های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول فعالیت هستند.
اجتمام* 7268*1834