دنياي هنر از بازار هنر مهمتر است

تهران- ايرنا- مديركل هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اختتاميه هفتمين دوره 10 روز با عكاسان گفت: دنياي هنر از بازار هنر مهمتر است و نمي شود بدون توجه به سطح كيفي و مديريت آثار به حراج ها فكر كرد.

به گزارش روز جمعه خبرنگار ايرنا، هادي مظفري در آيين اختتاميه هفتمين دوره 10 روز با عكاسان اظهار داشت: اكسپوي چين بيش از هفت ميليارد گردش مالي داشته است و برگزاركننده هاي اين رويداد مدعي بودند با توجه به ظرافت و پتانسيل هنر چين اين مبلغ بايد 14ميليارد باشد و نكته قابل اهميت خودباوري و اعتمادي است كه بايد به آن توجه كنيم.
مديركل هنرهاي تجسمي ارشاد با اشاره به شايعه مخالفت ارشاد و بخش دولتي با انجمن ها گفت: برخي جريان ها به دنبال انتشار شايعه اي هستند كه ما به دنبال تضعيف انجمن ها هستيم؛ درحالي كه امروز همه انجمن ها رويدادهاي خود را دارند و قرار نيست كه هيچ كس به جاي آنها فكر كند و تصميم بگيرد. انجمن هايي هستند كه تصميم مي گيرند '10 روز با عكاسان'، 'سرو نقره اي' يا 'شهروند پرتره' داشته باشند.
مجيد ناگهي دبير هفتمين همايش در روز با عكاسان در اختتاميه اين رويداد افزود: هفتمين دوره 10 روز با عكاسان در زماني كمتر از چهل روز به ما واگذار شد كه مشكلات مالي و تامين منابع اصلي و فشار رواني حاكم بر اين دوره مبني بر بهبود بخشيدن در اين فرصت محدود براي ايجاد تنوع دشواري هاي مضاعف را براي دبيرخانه به همراه داشت.
وي اظهار داشت: فرصت چهل روزه، امكان پرداختن عميق به مباحث و موضوعات علمي را مقدور نمي كرد اما بايد چراغ را روشن نگه مي داشتيم. تعهد من به انجمن عكاسان ايران، بازگرداندن امانت واگذار شده در پايان برنامه در جايگاهي بالاتر از قبل بود كه اميدوارم رخ داده باشد.
ناگهي افزود: تشكيل شوراي هنري تاييد آثار نمايشگاهي كه جمع غالب آن از عكاسان مستقل و خارج از انجمن ها شكل گرفت، تلاش كرد تا حد امكان چهره مستقل همايش 10 روز با عكاسان در مواجهه با انجمن ها را حفظ كند. همچنين طراحي برنامه هايي كه در آنها بتوان مواجهه بيشتري از ايده ها و نگرش هاي عكاسانه را عرضه كرد از ديگر برنامه ها بود.
وي با اشاره به راه اندازي بخش دانشگاهي به عنوان جريان مهم و تاثيرگذار گفت: رودررويي دانش آموختگان عكاسي در عرصه هاي حرفه اي و دريافت بازخوردهاي مخاطبان در فرصت هاي نمايشگاهي و طرح پايان نامه هاي منتخب اقداماتي است كه بايد با حمايت به رشد و بالندگي منجر شود.
سيف الله صمديان رئيس انجمن عكاسان ايران نيز در اين مراسم از ايجاد دبيرخانه دائم اين رويداد خبر داد و گفت: براي بالاتر بردن كيفيت اين جشنواره دبيرخانه دائمي راه اندازي مي شود تا در طول سال از ايده ها و نظرات بخش هاي مختلف استفاده كنيم و با مشكلاتي كه به دليل محدوديت زمان ور دوره هاي گذشته روبرو بوديم كاسته شود.
وي افزود: در دوره هاي گذشته مشهد و آذربايجان غربي در اين رويداد حضور و مشاركت داشتند و در اين دوره به دنبال برگزاري چكيده اي از اين رويداد در تبريز خواهيم بود.
در اين مراسم از مقام شاهرخ حاتمي، هادي شفاييه و عباس عطار سه عكاس برجسته كه سال پيش از دنيا رفتند تجليل شد و همچنين هفت انجمن تخصصي عكاسي كه در اين رويداد مشاركت داشتند، نيز تقدير شدند.
هفتمين همايش 10 روز با عكاسان ايران كه مهمترين رويداد عكاسانه كشور به حساب مي آيد با برگزاري نمايشگاه هفت انجمن تخصصي عكاسي و نمايشگاه آثار دانشجويان، نشست هاي تخصصي، برنامه به سوي نگاه شخصي، برنامه در جستجوي راهي نو و كارگاه آموزشي از 14 آذرماه در خانه هنرمندان آغاز به كار كرد و مورد توجه بسياري از هنرمندان قرار گرفت.
اختتاميه اين همايش عصر جمعه 23 آذرماه با حضور هادي مظفري مديركل هنرهاي تجسمي و جمعي از هنرمندان در سالن شهناز خانه هنرمندان ايران برگزار شد.
فراهنگ **9031*1834