اصلاح نظام بانكي نياز جدي كشور است

اراك - ايرنا - نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: اصلاح نظام بانكي نياز جدي كشور براي برون رفت از تنگناهاي اقتصادي است و نهادهاي متولي در سطح كلان بايد براي اين مهم تلاش مضاعفي داشته باشند.

به گزارش ايرنا، «علي اكبر كريمي» روز پنجشنبه در نشست پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اراك، افزود: دولت بايد در لايحه بودجه 98 نسبت به اين مهم و گرفتن تصميم عاجل در رفع تنگناهاي نظام بانكي تدبير كند.
وي اظهارداشت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح اصلاحيه قانون نظام بانك مركزي را تهيه كردند و براي ترميم اين معضل مهم اقتصادي در بين اركان نظام همراهي و موافقت وجود دارد.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: 2 سوم اين طرح در كميسيون اقتصادي مجلس و كميته پولي تهيه شده است تا با تبديل آن به قانون، تحول در نظام بانكي به وجود آيد.
كريمي افزود: فرار مالياتي از معضلات اقتصادي كشور است كه با استقرار صندوق ساز و كارهاي فروش در تمامي واحدهاي كلي و خرد اين نقيصه نيز رفع مي شود.
وي اظهارداشت: اين سامانه به امور مالياتي متصل است تا با شفاف سازي از فرارمالياتي در بخش هاي مختلف توليدي و توزيعي كاسته شود.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در خانه ملت گفت: صندوق بازنشستگي كشور با مشكلات عديده اي از جمله كمبود شديد مالي مواجه است.
كريمي افزود: 18 صندوق بازنشستگي در كشور وجود دارد كه 80 درصد اعضاي آن را بازنشستگان صندوق هاي تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و كشوري شامل مي شوند.
وي اظهار داشت: 43 ميليون نفر تحت پوشش خدمات تامين اجتماعي هستند و 150 هزار ميليارد تومان صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي از دولت طلب دارد.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: 700 هزار ميليارد ريال حجم بدهي دولت به بخش هاي مختلف است و هر روز در حال افزايش است و بايد براي آن چاره اساسي شود.
كريمي در ادامه افزود: ادامه برنامه تحول سلامت با كسري منابع مالي مواجه و مي طلبد كه در لايحه بودجه سال آتي به صورت تخصصي و جدي به آن پرداخته شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش اظهارداشت: 600 هزار ميليارد تومان اعتبار براي تكميل طرح هاي نيمه كاره در كشور نياز است.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: جلوگيري از آغاز عمليات جديد عمراني توسط دولت، محول كردن عمليات اجرايي طرح هاي عمراني جديد به بخش خصوصي و فروش طرح هاي نيمه تمام و واگذاري آن ها از جمله راهكارهاي رفع مشكلات اين حوزه است.
وي اظهارداشت: ايران با 112 ميليارد دلار ذخاير ارزي وضعيت مطلوبي دارد و به عنوان كشور بدهكار خرد خارجي محسوب مي شود.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي دستگا ه ها پاداش پايان خدمت را به ارقام ميلياردي رسانده اند و براي جلوگيري از احجاف به ساير كاركنان سقف 230 ميليون تومان سقف پاداش تعيين شده است.
استان مركزي هفت كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي دارد.
6991/6013/

سرخط اخبار استان‌ها