شرق شناسی باید بر تعمیق مناسبات دوستانه استوار باشد

باكو - ایرنا - رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باكو ،ضمن تاكید بر ضرورت تغییر نگرش در مطالعات شرق شناسی در دوره پسا كمونیسم، گفت: امروزه شرق شناسی باید بر تعمیق مناسبات دوستانه استوار باشد.

' اصغر فارسی ' روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس انستیتوی شرقشناسی آكادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان در باكو ، افزود:
در حال حاضر اهداف انستیتو شرق شناسی با فلسفه ایجاد آن در دوران شوروی تفاوت ماهوی باید داشته باشد.
وی افزود: در دوران شوروی عموما مطالعات و تحقیقات با رویكرد ایدئولوژیك و شناخت جامعه مخاطب با هدف تاثیر گذاری و نفوذ كمونیسم بود ،ولكن اكنون باید روی اشتراكات برای تعمیق و گسترش هرچه بیشتر مناسبات دوستانه استوار باشد.
فارسی در این مراسم، بر لزوم توسعه بیش از پیش همكاری های علمی و دانشگاهی انستیتوی شرقشناسی با مراكز علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران تأكید كرد.
وی با اشاره به اشتراكات عمیق دو كشور ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه های تاریخی، فرهنگی، دینی، زبانی، عادات و رسوم و وجود مشاهیر و ادبای مشترك ، اظهار داشت : این اشتراكات پیوسته به عنوان پل های دوستی و همیشه استوار بین مردمان دو كشور نقش مهمی ایفا كرده اند.
فارسی به اولویت سیاست های كشورمان در ایجاد روابط هرچه مستحكمتر با كشورهای همسایه اشاره كرد و توسعه روابط با جمهوری آذربایجان را با توجه به قرابت های موجود، بسیار مهم دانست.
مراسم بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس انستیتوی شرقشناسی آكادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان با حضور جواد جهانگیرزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در باكو، اساتید، اندیشمندان، و نمایندگان كشورهای مختلف در شهر باكو برگزار شد.
در حاشیه این مراسم نمایشگاه معرفی دستاوردهای انستیتوی شرقشناسی آكادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان نیز دایر بود.
خاورم ** 1579