توزيع مرغ و گوشت با قيمت مصوب دولتي در قزوين تداوم مي يابد

قزوين - ايرنا - مدير تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي قزوين گفت: توزيع مرغ و گوشت با قيمت مصوب دولتي در فروشگاه هاي زنجيره اي قزوين همچنان ادامه مي يابد.

شهرام رحماني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: عرضه اين محصولات با هدف جلوگيري از افزايش قيمت و در راستاي تنظيم بازار انجام مي شود.
مدير تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي قزوين همچنين اظهار داشت: 30 تن مرغ منجمد طي هفته جاري در بازار قزوين توزيع مي شود.
وي همچنين يادآور شد: قيمت گوشت قرمز منجمد با قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار 290 هزار ريال و گوشت قرمز داز نوع سرودست 365 هزار ريال و ران 385 هزار ريال عرضه مي شود.
مدير تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي قزوين با بيان اينكه مصوبات اين ستاد در راستاي تعادل بخشي به قيمت ها در بازار است، گفت: امسال 450 تن گوشت قرمز منجمد و 423 تن مرغ با قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار در سطح استان توزيع شده است.
وي اظهار داشت: با مصوبه ستاد تنظيم بازار كالاهاي اساسي قزوين و با هدف كنترل قيمت ها امسال همچنين 640 تن برنج در استان توزيع شده است.
رحماني با اشاره به عرضه تخم مرغ با قيمت مصوب دولتي در قزوين، اظهار داشت: جزو معدود استان هايي هستيم كه توزيع اين محصول در قالب مصوبه ستاد تنظيم بازار در آن در حال انجام است.
3013