19هزار مگاوات طرح نيروگاهي در حال احداث است

بندرعباس - ايرنا - مديرعامل شركت توليد برق حرارتي ايران گفت: 19 هزار مگاوات طرح نيروگاهي با پيشرفت فيزيكي متفاوت در حال احداث است كه تا پايان سال 1400 حدود 12 هزار مگاوات آن وارد مدار توليد و شبكه برق سراسري شود.

محسن طرزطلب روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين ها شامل 31 طرح در 27 استان مي شود و براي پيك مصرف تلاش داريم پنج هزار مگاوات را وارد چرخه توليد برق كشور شود.
وي در خصوص افزايش ساليانه توليد پنج هزار مگاوات برق پاسخ داد: شرايط با توجه به قيمت ارز كمي دشوار شده اما تلاش مي شود اين محقق شود.
وي تصريح كرد: سالانه بايد 5 هزار مگاوات بر ظرفيت توليد برق كشور افزوده شود تا بتوان نيازهاي كشور را با توجه به رشد مصرف پاسخ داد.
طرز طلب همچنين سال 95 گفته بود، سالانه بايد پنج هزار مگاوات نيروگاه جديد در كشور احداث شود تا در افق 1404 ميزان رشد توليد برق به هشت درصد برسد.
3219 /6048