آموزش مبارزه با فساد در دولت احمدی نژاد تعطیل شد

تهران- ایرانا - حسن عابدی جعفری استاد دانشگاه تهران می گوید: دولت های نهم و دهم اعتقادی به مبارزه با فساد نداشتند از این رو آموزش كاركنان از جمله مبارزه با فساد ارز نیز تعطیل شده بود .

وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا افزود : در دولت احمدی نژاد اعتقادی به مبارزه با فساد وجود نداشت و این امر باعث گسترش فساد در آن هشت سال شد .
استاد دانشگاه تهران با بیان اینكه قانون گرایی اولین اصل در سلامت اداری است و از اهمیت بیشتری نسبت به اصول دیگر برخوردار است، گفت: اصولا در آن هشت سال اعتقادی به قانون گرایی وجود نداشت و رئیس دولت به طورعلنی می گفت كه به قانون اعقادی ندارد و معلوم است وقتی رئیس یك كشوری به قانون پایبند نباشد مسیر آن دولت هم كج خواهد بود.
« البته قانون گرایی تنها عامل در این زمینه نیست. شفافیت یكی دیگر از عوامل مبارزه با فساد است كه در دوران حاكمیت اصولگرایان اعتقادی به آن وجود نداشت و همه چیز جز اسرار محسوب می شد.»
عابدی جعفری افزود: پاسخگویی هم مطابق اختیاراتی كه به فرد داده شده است عامل موثر در مبارزه با فساد است. از این رو مسئولین باید به مقامات بالادستی و به مردم پاسخگو باشند كه این هم در دولت احمدی یك گوهر نایاب بود.
وزیر بازرگانی دولت دفاع مقدس ادامه داد: شایسته سالاری یكی از اركان اصلی سلامت ادارای در هر كشوری است اما در دولت نهم و دهم انتخاب هایی صورت گرفت كه بعدا معلوم شد اكثرا دچار مشكل هستند و بر اساس مسائل خطی و باندی و نه بر اساس شایسته سالاری و توانمندی انتخاب شده اند كه در نتیجه بعداز گذشت زمان در این افراد فسادهایی دیده شد.
وی افزود: در آن دوران مسئول مبارزه با فساد در كشور فردی انتخاب شد كه از سلامت كافی برخوردار نبود و با این انتخاب به افراد فاسد پیام خوبی داده شد كه زمان انجام فساد های گسترده رسیده است بنابراین حجم و تعداد فساد ها در آن دوران سر به فلك كشید.
**9487**1601**